Hopp til hovedinnhold
Elektrisk framtid? Den nye el-akuttbilen til OUS kom rett fra leverandøren og til AmbulanseForum 2019. Foto: Live Oftedahl


85 nye ambulanser registrert i 2020

Koronaåret 2020 slo dårlig ut - også for ambulansefabrikantene.

Det er konklusjonen tidligere ambulansekusk i Kristiansand, Finn Olaf Hauge, har dratt ut fra diverse Excel-ark fra Statens vegvesen sin avdeling for trafikant og kjøretøy, Kjøretøy sør.

Her er tallene for 2020.

Etter et noe labert 2018 med 92 nyregistreringer, ble 2019 opptur for produsentene med hele 113 nye ambulanser.

Men koronaåret ble en ny nedtur med kun 85 nye ekvipasjer.

Mercedes er markedsleder

VW Crafter 4-motion har noen få solgte, mens Mercedes Sprinter er markedsleder, ifølge Statens vegvesen. Foto: Emergency Norway

Mercedes holder stand som markedsleder, og som i 2019 kunne den tyske produsenten notere seg for 53 prosent av alle nye ambulanser med 45 av 85 nyregistreringer. 

I 2020 var alle leverte biler modell Sprinter 419. 

Volkswagen sto for 38 nye biler i 2019. Det utgjør en markedsandel på 33 prosent. 

Fjoråret utgjorde en reduksjon på 13 biler, som reduserte markedsandelen til 29 prosent. Ingen Transportere i 2020, mens Crafter-en står for sju signeringer både i 2019 og 2020. 

Amarok-ambulanse. Foto: Handicare

Amaroken tapte terreng fra 30 i 2019 til kun 18 i 2020.

Volvo holder jevn fart.  Her ble 14 ambulanser registrert i 2019 og 15 i 2020.  Alle er selvsagt modell XC90.

Litt over 1000 biler registrert som ambulanse

Den nye Volvo XC90 ble avduket på AmbulanseForum 2016. De første ambulansene ble levert i Norge på nyåret i år. Foto: Fredrik Naumann, Felix Features

Tallmaterialet fra Vegvesenet er spennende lesing for de som er over gjennomsnittet glad i Excel-ark. 

Utfordringen er at man aldri får ut mer enn hva man putter inn. For 2020 er det i alt 1072 biler som er registrert som ambulanse eller leilighetsambulanse (kat. 106 eller kat. 107) i Norge. 

Ved en nøye vasking av listene er det godt over 150 ambulanser – de fleste av litt eldre årgang – som ikke lenger opererer hverken i førstelinjetjenesten, eller som beredskapsambulanser.

Dermed står man tilbake med 893 ambulanser som kan karakteriseres som førstelinje-ambulanser.

Helseforetakene har 689 registrerte ambulanser

Innhold i en moderne ambulanse. Foto: Vestre Viken HF

Drivstoff er miljø. Andelen ambulanser med diesel og bensin holder seg stabilt med henholdsvis 995 dieselbiler og 69 bensindrevne ambulanser. 

Nytt av året er at hele åtte biler har kombinasjonen diesel / elektrisk.

De ulike helseforetakene står som eier av 689 av de registrerte ambulansene, mens 27 private drivere har biler i eget hus og eget eie.

Måten å finansiere ambulanser på endres.  I 2020 er hele 194 av ambulansene eid av ett eller annet leasingselskap.

Ti prosent av ambulansene registrert av frivillige organisasjoner

NORSK FOLKEHJELP har mellom 15 og 20 beredskapsambulanser. Med ny samarbeidsavtale blir de kanskje stående mindre på gress? Foto: Norsk Folkehjelp

På statistikken over alle ambulanser, står de frivillige organisasjonene for cirka 10 prosent. 

Røde Kors-avdelingene har 68 ambulanser i stallen, mens Norsk Folkehjelp har 29 ambulanser. KFUM har i alt sju ambulanser.

På fjorårets statistikk over gjennomsnittsalder tok vi med pukkel og fregner, det vil si alle registrerte ambulanser. 

For 2020 har vi selektert ut kun de ambulansene som går i førstelinjetjenesten. Da synker snittalderen til 4,49 år.