Hopp til hovedinnhold


Intubasjonsforskning

Stephen Sollids doktorgrad setter en ny standard for registrering av data ved intubasjoner. Dette kan igjen gi bedre behandling av pasientene.

Stephen Sollids doktorgrad setter en ny standard for registrering av data ved intubasjoner. Dette kan igjen gi bedre behandling av pasientene, skriver Rogalands Avis.

Effekten av intubasjon som skjer utenfor sykehus, altså hos pasienter som hentes med ambulanse eller luftambulanse, er omdiskutert.

Dette gjøres greit på sykehus, men utenfor sykehus er dette ifølge Stephen Sollid mer komplisert.

– Vi vet det er fornuftig å intubere, men vi vet ikke om det er fornuftig utenfor sykehus, sier Sollid til Rogalands Avis.

Felles mal

Sollid, som er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger finansiert av SNLA, har ledet en internasjonal ekspertgruppe som har blitt enige om en felles mal for hva som skal registreres.

– Dette kan igjen gi bedre forskning på området, og med mer kunnskap har leger mulighet til å bli enda flinkere i vi det gjør, sier Sollid.

Han har skrevet en doktoravhandling om pasientsikkerhet og risikostyring. Avhandlingen skal leveres i januar.

I en av de seks artiklene i avhandlingen, en artikkel som har blitt publisert i «The Scandinavian Journal og Trauma, Resuscitation and Emergency medicine», er tema denne felles standarden for dataregistrering.

Lite data i dag
Malen Sollid og hans kolleger har kommet fram til, går ut på å hjelpe helsepersonell slik at de måler det samme, på samme tid.

Blant annet at alle som måler surstoffmengde i blodet må gjøre dette på samme tid på hver pasient, for eksempel rett etter intubasjon. Det samme er hvordan man måler hvor mye gass det er i luften pasienten puster ut. Data registreres også i dag, men ifølge Sollid kommer det lite informasjon ut av denne registreringen.

– I dag har vi noe kunnskap, men vi kan ikke bruke det til noe. For man må måle de samme tingene på samme tid, for å kunne sammenligne data, sier stipendiaten.

I perioden 1994 til 2005 ble 247 av 1255 alvorlig skadde pasienter intubert, viser tall fra Stavanger.

I Europa er det stort sett leger som intuberer pasienter. I USA er praksisen en annen, der kan også ambulansepersonell utføre intubasjoner.

– Her har vi et system med leger som rykker ut, og vi mener leger er best egnet til å gjøre dette, sier Sollid.

Nå vil det også bli lettere å analysere hva som skjer som følge av denne behandlingen.

Les hele saken i Rogalands Avis: Frisk pust

Les også på forskning.no: Reddar liv med registrering