Hopp til hovedinnhold


800 timer overtid -- igjen

Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på bestemmelsene for ambulansetjenesten i Fauske og Saltdal. For mye overtid og dårlig håndtering av skittent arbeidstøy er påpekt, melder Avisa Nordland.
Tidligere: Ambulansetjeneste i krise og Gir blanke f... i overtidsregler
I overtidsprotokollen fram går det at ansatte i ambulansetjenesten i Saltdal har nærmere 800 overtidstimer i løpet av 2012. Flere ansatte har mer enn 500 timer. Det tillatte er 200.
Sterk kritikk
«Arbeidstidsordningen i Saltdal har bl.a. som konsekvens at ansatte til tider ikke føler seg skikket til å sitte bak rattet i en bil.» skriver Arbeidstilsynet i sin rapport. Videre går det fram at ansatte jobber langt ut over grensene for tillatt arbeidstid.
Tilsynet finner også grunn til å stille spørsmål til om enhetslederen rekker over alle arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen. Og om «arbeidspresset er så stort at det kan være helsebelastende.»
Les mer om saken hos Avisa Nordland