Hopp til hovedinnhold


756 uventede dødsfall på to år i norsk helsevesen

Hver eneste dag dør pasienter uventet på norske sykehus. Mange kan ha mistet livet på grunn av feilbehandling, skriver NRK Norge.
Les også NRK magasin: «De sier han er død. Hvordan er det mulig?»
– Det er veldig alvorlig, noen av tilfellene er totalt unødvendige. Det burde vært gjort mer for å finne ut hvorfor feil skjer, sier Øystein Flesland, leder for Meldeordningen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret).
Flere hundre tusen mennesker blir innlagt på norske sykehus hvert år. I de aller fleste tilfellene får de den hjelpen det er mulig å gi dem. Ofte ender det godt, men ikke alltid.

– Viktig å varsle

De siste to årene har helsepersonell varslet om totalt 756 dødsfall som har skjedd i forbindelse med såkalte uønskede hendelser, viser tall fra Kunnskapssenteret.
Det betyr at det i snitt døde mennesker uventet på norske sykehus hver eneste dag.
Slike dødsfall er tilfeller hvor det at pasienten dør, ikke var noe helsepersonellet anså som sannsynlig risiko.
Ingen kan si sikkert i hvor mange av disse tilfellene feilbehandling var den direkte årsaken til pasientens død.
Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet understreker at det er risiko forbundet med det å være syk, men ønsker ikke at vi skal måtte regne med «svinn» når det gjelder menneskeliv.
Det viktige er at helsepersonell faktisk melder fra når noe går galt, mener Andresen.
– Vi ønsker at helsepersonell varsler om feil, men hendelsene skulle vi gjerne sett at ikke hadde skjedd.

Bryter loven

Ikke i alle sakene det varsles om, har det skjedd noe mistenkelig. De legges bort etter innledende undersøkelser. Men i halvparten av dødsfallene hvor det er satt i gang videre gransking, er det slått fast at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenesteloven eller risikerer de mest alvorlige sanksjonene.
Det gjelder 147 dødsfall de tre siste årene, ifølge Helsetilsynet. Det innebærer at det i snitt nær hver uke konkluderes med at et sykehus har brutt loven etter at et dødsfall er blitt gransket.
I de klart fleste av de 147 tilfellene, har helsepersonell brutt lovens krav til å gi en forsvarlig helsehjelp.
I tallene NRK har hentet inn, ser man at helsepersonell har rapportert om 155 flere dødsfall til Kunnskapssenteret enn til Helsetilsynet de siste to årene, en forskjell på 26 prosent.
– Vi har en helt sanksjonsfri meldeordning. Når man varsler til Helsetilsynet, kan det føre til sanksjoner, og det kan ha noe betydning for tallene, sier Flesland.
Les mer om saken hos NRK