Hopp til hovedinnhold


630 anrop om hjelp

23 oppdrag måtte avbrytes på grunn av dårlig flyvær på Dombås.

23 oppdrag måtte avbrytes på grunn av dårlig flyvær på Dombås, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Dombåsbasen til Norsk Luftambulanse mottok 630 henvendelser i 2010. Det resulterte i 433 gjennomførte oppdrag. 86 av henvendelsene ble av ulike årsaker avvist, 111 utrykninger ble avbrutt. Det opplyser Morten Jystad, en av de faste pilotene på legehelikopterbasen for Oppland.

- At vi av og til må avvise henvendelser, har ulike årsaker. I fjor måtte 23 oppdrag avbrytes på grunn av dårlig flyvær. 14 av henvendelsene ble avbrutt på grunn av medisinske grunner. Ved 20 tilfeller hadde vi flere henvendelser samtidig. I like mange situasjoner var det mest hensiktsmessig å bruke legehelikopteret fra en annen base. Det kan også ha vært situasjoner da det ble prioritert å bruke ambulanse, sier han.

En oversikt over aktiviteten i 2010, viser at helikoptermannskapet hadde 355 primæroppdrag. Det betyr utrykninger til pasienter som fikk behandling på stedet. Luftambulansen hadde i tillegg 55 overflyttinger av pasienter fra sjukehus til større spesialistsjukehus. Det ble i 2010 gjennomført 21 søk- og redningsoppdrag med legehelikopteret.

Les mer om saken i Gudbrandsdølen Dagningen