Hopp til hovedinnhold


Mistet autorisasjonen

63 helsearbeidere mistet autorisasjonen i fjor. Rus er årsak i 37 av tilfellene, og i 15 av dem gjelder det sykepleiere, opplyser Helsetilsynet. Fire personer mistet autorisasjonen etter å ha innledet seksuelle relasjoner til pasienter.

ecstasy_pills63 helsearbeidere mistet autorisasjonen i fjor. Rus er årsak i 37 av tilfellene, og i 15 av dem gjelder det sykepleiere, opplyser Helsetilsynet. Fire personer mistet autorisasjonen etter å ha innledet seksuelle relasjoner til pasienter.

Les mer detaljert om dette på Helsetilsynets nettsider

Helsetilsynet behandlet 224 saker i fjor, 47 færre enn året før. Det endte med negativ reaksjon mot 155 personer, mot 183 i 2007. I tillegg til å frata autorisasjonen fullstendig, har Helsetilsynet reagert med å frata eller begrense rekvisisjonsretten, begrensning av autorisasjon eller advarsler.

47 leger fikk advarsler, mens 20 mistet autorisasjonen. Åtte mistet rekvisisjonsretten. Legene står dermed for rundt halvparten av de negative reaksjonene. 21 sykepleiere mistet autorisasjonen, og sju ble gitt advarsler. (©NTB)