Hopp til hovedinnhold
Molde sykehus. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons
Molde sykehus. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons


Akuttkjedens sjette ledd 6: Lokalsykehuset

– Man på regne med at tallet på akuttsykehus går ned med ytterligere ti i løpet av de neste årene, sa Tina Gaarder, leder for traumatologiavdelingen på Ullevål, i forbindelse med foredraget sitt på AmbulanseForum 2013.

Ambulanseforum nr. 6 2013 Tekst: Live Oftedahl

Denne utgaven av Ambulanseforum fokuserte på akuttkjedens åtte ulike ledd og hvordan det står til i de ulike leddene. Utgaven var inspirert av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi sitt spørsmål på Ambulanseforum 2013: Hvor mange ledd er det i akuttkjeden?

Tina Gaarder sa også at dermed må man bygge kompetanse prehospitalt.

– I dag er den én kjede med kun ett brudd: Pre- og inhospitalt, sa hun.

I 1988 tok 62 sykehus i Norge imot akutt syke og skadde pasienter. I 2012 var tallet 41, ifølge rapporten «Kvalitet og basestruktur» (s. 18)

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.