Hopp til hovedinnhold


50 samlet til brukerforum for multimonitorer

Sykehusinnkjøp HF sammen med Abbott (tidligere Alere) sto for brukerforum, som i år ble arrangert i Bergen. Det er tredje året på rad arrangementet foregår, melder Sykehusinnkjøp.
– Litt av hensikten med et slikt brukerforum er at man skal kunne kontakte hverandre på tvers av regionene angående felles problemstillinger og løsninger, sier prosjektleder hos Sykehusinnkjøp, Kjetil Sønvisen.
Totalt er det per i dag 482 corpuls3 multimonitorer i prehospital tjeneste i Norge. I år kom det rundt 50 deltakerne fra helseforetak i hele landet, samt noen fra svensk spesialisthelsetjeneste.
Blant regionene som sendte flest deltakere, var Helse Midt-Norge, der 15 medarbeidere deltok.
– Vi har tatt med de ulike ressursene som har noe med multimonitoren Corpuls å gjøre. For ambulansetjenesten er det viktig å delta fordi det er de som bruker systemet, kjenner behovene og er med og videreutvikler, sier Solveig Lilleberg, ved IKT og prosesstøtte hos Fellesfunksjonen hos ambulansetjenesten i Midt-Norge.
Les hele pressemeldingen hos Sykehusinnkjøp