Hopp til hovedinnhold


47 millioner kroner til samhandling

Regjeringen gir 47 millioner kroner til 30 ulike samhandlingsprosjekter og forebyggingstiltak over hele landet.

Regjeringen gir 47 millioner kroner til 30 ulike samhandlingsprosjekter og forebyggingstiltak over hele landet.

Les pressemeldingen på helse- og omsorgsdepartmentets nettside

– Dette er prosjekter som kan si oss noe om hvordan vi kan få til godt samarbeid på tvers av kommunegrenser og mellom kommuner og helseforetak, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I dag offentliggjør de to statsrådene lista over prosjekter som får tildelt midler fra departementene til samhandlings- og forebyggingstiltak. Midlene skal blant annet gå til pilotsykehusprosjekter og lokale samhandlingstiltak mellom kommuner og helseforetak, herunder interkommunale samarbeidsmodeller. Totalt 47 millioner kroner fordeles til 30 prosjekter landet rundt fra de to departementene.

- Formålet med samhandlingsreformen er mer helsetjenester og behandling der folk bor. Vi ønsker også tidligere og en mer helhetlig behandling. Da må vi flytte kompetanse og penger til kommunene. Derfor er jeg svært glad for at vi kan sette i gang noen pilotprosjekter som vi kan lære av i arbeidet videre med reformen, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Jeg er svært opptatt av at kommuner utvikler institusjoner med forsterket helsetilbud, slik at pasientene får gode tjenester i nærmiljøet sitt. Dermed unngår pasienter som ikke har behov for sykehustjenester unødvendige sykehusinnleggelser. Jeg er derfor glad for at vi kan dele ut 47 millioner kroner til i alt 30 prosjekter som på ulike måter tar opp i seg bedre samarbeid mellom helse- og omsorgsvirksomheter, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Departementene har mottatt en rekke søknader fra regionale helseforetak og kommuner. Søknadene viser et stort engasjement og en stor vilje til å utvikle målrettede samhandlingstiltak lokalt. I tildelingen er det lagt vekt på prosjekter som vil understøtte arbeidet og tenkningen i samhandlingsreformen som regjeringen skal legge fram som en stortingsmelding i juni 2009.