Hopp til hovedinnhold


384 uten gyldig ambulansearbeiderlisens

I et brev til helseforetakene presiserer Statens helsetilsyn at overgangsordningen er i ferd med å opphøre, og at flere ambulansearbeidere med midlertidige lisenser ikke lenger har gyldig lisens som ambulansearbeider.

I et brev til helseforetakene presiserer Statens helsetilsyn at overgangsordningen er i ferd med å opphøre, og at flere ambulansearbeidere med midlertidige lisenser ikke lenger har gyldig lisens som ambulansearbeider.

Les også: Dørene lukkes for overgangsordningen

Det vises til vårt brev av 23. september 2009 hvor vi oppsummerte resultatene fra den nasjonale kartleggingen av bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten sommeren 2009.

Kartleggingen viste at hver fjerde ambulanse ikke var bemannet i henhold til § 17 i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Se: Hver fjerde ambulanse uten rett bemanning

Ved innføringen av helsepersonelloven i 2001 ble det fastsatt overgangsordninger for nye regulerte helsepersonellgrupper, ref. Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1376 om overgangsordning for autorisasjon og lisens til yrkesutøvere i nye regulerte helsepersonellgrupper.

I tråd med forskriftens § 6 ble det gitt midlertidig lisens for søkere uten fagbrev som ambulansearbeider for inntil 5 år.

Statens helsetilsyn har ved brev av 10. oktober 2009 fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) blitt gjort oppmerksom på at i alt 384 ambulansearbeidere som fikk midlertidig lisens etter overgangsordningen, ikke lenger har gyldig lisens som ambulansearbeidere.

I følge SAFH har de heller ikke søkt om autorisasjon som ambulansearbeidere. Dette medfører at de ikke lenger kan titulere seg og arbeide som ambulansearbeidere.

Vi forutsetter at helseforetakene følge opp dette som ledd i arbeidet med å sikre at ambulansetjenestene oppfyller gjeldende myndighetskrav til bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten.

Les brevet fra Statens helsetilsyn her