Hopp til hovedinnhold


330-skvadronens helikopteranskaffelse

”Det som er viktigst for regjeringen er å sikre best mulige helikoptre som kan redde flest mulig mennesker i en vanskelig situasjon, til en akseptabel pris”, har Justisminister Knut Storberget sagt. Men blir det resultatet i det endelige helikoptervalget?

”Det som er viktigst for regjeringen er å sikre best mulige helikoptre som kan redde flest mulig mennesker i en vanskelig situasjon, til en akseptabel pris”, har Justisminister Knut Storberget sagt. Men blir det resultatet i det endelige helikoptervalget?

Av Live Oftedahl, forkortet versjon av artikkel i Ambulanseforum nr. 3 2009

Les også kronikk: Fremtidens redningshelikoptre - når større ikke er bedre

Mer om saken: "Ubrukelige" på land?

Når Sea Kingene som nå har fungert i 37 år blir erstattet, kan det bli av så store maskiner at de ikke kan brukes til det mye av det som er dagens oppdragsprofil, mener to tidligere redningsmenn fra skvadronen.

Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanses doktorgradsstipendiater og leger Andreas Krüger og Marius Rehn, begge altså tidligere redningsmenn på Sea King, som stiller spørsmålstegn ved at kravspesifikasjonen til de nye redningshelikoptrene, kun er basert på sjøredning, med hovedvekt på å kunne utføre redningsoppdrag svært langt til havs. De er forundret over at flere ikke engasjerer seg.

- Det burde vært gjennomført en medisinsk konsekvensutredning , sier Krüger, som etterlyser engasjement fra helsesektoren, samt Norges turistforening, Trygg trafikk, Jakt- og fiskeforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og flere andre storforbrukere av tjenesten. – Dette har en betydelig innvirkning på folks sikkerhet.

Han mener at Helikopterfaglig forum som kom med sin innstilling i 2003 rett og slett har gått ut over mandatet, og gjort noe annet enn det Justisdepartementet har bestilt.

- De har ikke fulgt intensjonen til justiskomiteen om at det skal være representanter fra brukergruppa i utvalget. Og de har heller ikke fulgt merknaden fra Arbeiderpartiet om at størrelsen på helikopteret som blir valgt skal gjøre at det fungerer godt under ulike forhold, og i flest mulig redningsoppdrag.

Krüger ser for seg at resultatet hvis man velger de største helikoptrene, vil være at man må øke antall luftambulansebaser i Norge med små helikoptre, for å kunne møte behovet i befolkningen.

HOD følger med

Dagfinn Sundsbø, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet ringer. Er det du som skriver en sak om redningshelikoptrene?

Ja. Er det du som kan noe om dette i Helse- og omsorgsdepartementet?
- Vi har helserepresentanter som følger med i anskaffelsesprosessen, sier Sundsbø.- Det er ulike hensyn som skal forenes, og det er bestandig vanskelig.

Følger dere godt med i prosessen rundt dette?
- Dette er veldig viktig for oss, så det gjør vi.

Kjenner du til hvor mange helserepresentanter det er i redningshelikoptrenes anskaffelsesorganisasjon (NAWSARH)?
- Nei, det vet jeg ikke.

- Tidligst nye helikoptre i 2015

- Det gjøres en helt ny vurdering nå, med overordnede krav, sier Kjell Jacob Johanessen. Han har vært prosjektleder i redningshelikoptrenes anskaffelsesorganisasjon (på engelsk Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters - NAWSARH) siden 25. oktober 2007, den har base i Justisdepartementet.

Han var en del av gruppen i Helikopterfaglig forum, men står altså ikke lenger bak deres innstilling? Før det har han 30 års erfaring fra helikopterindustrien i Astec Helikopter Service (del av CHC), det vil si et firma som samarbeider med Sikorsky – som er en av aktørene som vil komme med et tilbud i en anbudsrunde. Justisdepartementet har likevel konkludert med at han er habil. Dagens Næringsliv og flere andre aviser har hatt skeptiske oppslag.

Prosessen med å anskaffe nye helikoptre startet altså i 1997, men ennå er det ikke sendt ut på anbud. Johanessen opplyser at det tidligst kan bli anbud i 2010, og innfasing av nye helikoptre kan da kanskje begynne i 2015. Så denne anskaffelsen kan fort ta 30 år. Så hvilke helikoptre står det mellom?

- Fem helikopterkandidater har meldt sin interesse. Vi forholder oss til det, og har ikke gjort noen utvelgelse. Det er Sikorsky med sitt S-92, Augusta Westland med AW 101, Eurocopter med EC 225/725, NHIndustries med NH-90 og Nav Air med V-22.

Skal dere teste downwash (rotorvind) på helikoptrene?
- Jeg vet prosjektet er så ansvarsfullt at vi ser på alt dette. Prosjektet må ta hensyn til det helikopteret skal brukes til. Vi er ikke ferdig med å sette kravene ennå. Effekter og moteffekter må veies opp mot hverandre.

Aktuelle kandidater:

NH Industries NH90

Forsvarets favoritt, og et helikopter de også bruker ellers. Har to motorer, og er det minste og letteste av kandidatene. Ytre mål: 19.6 m lengde, 2 m bredde innvendig ved gulvplan, kabinvolum 18m2. Plass til 25 nødstedte hvis bårestativet tas bort. Veier 11 tonn. Rotordiameter redegjøres ikke for i innstillingen til Helikopterfaglig forum.

Augusta Westland AW 101

Har tre motorer, og er det største og tyngste av kandidatene. Rotordiameter: 18,6 m. Ytre mål: 22,8, m innvendig bredde 2,25 m bredde innvendig på gulvplan. Kabinvolum 27m2. Plass til minst 25 nødstedte. Veier 15, 6 tonn.

Sikorsky S-92

Noe større og tyngre enn NH 90, mindre og lettere enn EH 101, har to motorer. Ytre mål: 20, 9 m langt, innvendig bredde på gulvplan 2,01 m, kabinvolum 21m2. Plass til minst 25 nødstedte. Veier 11,8 tonn. Rotordiameter redegjøres ikke for.

Eurocopter EC 225/725

Har ikke vært utredet av Helikopterfaglig Forum.

NAV Air V-22

Har ikke vært utredet av Helikopterfaglig Forum.

Mer om saken

NAWSARH, redningshelikopteranskaffelsens hjemmeside

Aftenposten: Ekspertstrid om redningshelikoptre

Teknisk Ukeblad: Helikopterstøy rundt milliardkjøp

Dagens Næringsliv: Ekskolleger styrer milliardkjøp

Dagbladet: Tvilsomme forbindelser

Fiskeribladet Fiskaren: 11 eller 16 tonn?