Hopp til hovedinnhold


32000 oppdrag i året

Ambulansetjenesten på Sørlandet har 32.000 oppdrag i året og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) får 147.000 henvendelser, melder Avisen Agder.
Brukerutvalget på Sørlandet sykehus hadde nylig møte med besøk av enhetsleder Ole Kristian Skomedal som orienterte om Prehospitale Tjenester Sørlandet Sykehus (PTSS).
I Presentasjonen kom det frem hvor mye ressurser og hvor mange oppdrag denne tjenesten samordner.
Prehospitale Tjenester Sørlandet Sykehus (PTSS) server alle de tre sykehusene under Sørlandet sykehus HF. Det er fire seksjoner under PTSS: Nødmeldetjenesten, Pasientreiser, Ambulanse og Luftambulansen. Det er 300 ansatte. De har et buudsjett på 170 millioner kroner i tillegg til 140 million kroner til pasientreiser
Ambulansetjenesten
Det er 21 ambulansestasjoner fra Risør i øst til Sirdal i vest. Ambulansen har ca 32.000 oppdrag pr år.
Luftambulansen
Luftambulansen er lokalisert i Arendal. Har ca. 550 oppdrag i året. 25% av disse er flytting mellom sykehus. Har også noen søk og oppdrag for politiet.
Les mer om saken hos Avisen Agder