Hopp til hovedinnhold


301 unødige utrykninger

301 av de 598 utrykningene brannvesenet i Ringerike hadde i fjor kom etter unødige og falske alarmer og meldinger, melder Ringerikes Blad.
42 utrykninger i fjor skjedde i forbindelse med hendelser i trafikken.
I to av 22 ulykker med personskader satt det fastklemte personer.12 ganger i fjor rykket brannvesenet ut for å redde liv når ambulansene var for langt unna. Det er fire flere enn året før.
Og helsevesenet trengte brannvesenets bistand åtte ganger i 2013.
52 av de 598 utrykningene var hjelpetjenester, det vil si forskjellige oppdrag som bære- og løftehjelp og små vannlekkasjer.
2013 førte med seg ti store og 26 små bygningsbranner i Ringerike og Hole, til sammen sju flere enn året før. Fire personer døde i brann i Ringerike i fjor.
Les mer om saken hos Ringerikes Blad