Hopp til hovedinnhold


30 prosent økning

Ambulansutrykninger i Sverige har stadig økt de siste fem årene, skriver Sveriges Radio.
I Vestre Gøtaland har utrykningene økt med 29 prosent hvilket innebærer nesten 210 000 utrykninger i fjor. Dette viser ferske tall fra SOS Alarm.
De regionale forskjellene tror man blant annet kommer av at i storbyområder har man ikke det samme private kontaktnettet, og at folk ikke er like klar for å ta seg selv til behandling som på mindre steder.
Det er tydelig at folk i større grad søker helsehjelp ved høyere instanser enn tidligere, sier SOS Alarm. Den største økningen har Skåne med hele 42 prosent.
Les mer om saken hos Sveriges Radio