Hopp til hovedinnhold
Ambulansestasjonen på Bømlo. Foto: Live Oftedahl
Frå ambulansestasjonen på Bømlo. Foto: Live Oftedahl


Akuttkjedens tredje ledd 3: Ambulansetjenesten

Det tredje leddet i akuttkjeden er ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten ble kåret til det svakeste leddet i den akuttmedisinske kjeden for 15 år siden. Er det samme tilfelle i dag?

Ambulanseforum 2013 nr. 6 av Live Oftedahl

Denne utgaven av Ambulanseforum fokuserte på akuttkjedens åtte ulike ledd og hvordan det står til i de ulike leddene. Utgaven var inspirert av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi sitt spørsmål på Ambulanseforum 2013: Hvor mange ledd er det i akuttkjeden?

NOU-utvalget som avla rapporten med tittel «Hvis det haster... Faglige krav til akuttmedisinsk bered-skap» kom ut den 2. juni 1998.

Helt i innledningen står det at «...departementet (foreslår) at det samlede akuttmedisinske tilbudet må styrkes og at departementet vil utarbeide krav til de ulike ledd i den akuttmedisinske kjeden.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.