Hopp til hovedinnhold


26 millonar meir til ambulanse

Ei prosjektgruppe i Helse Vest går inn for at Helse Førde skal få 26 millionar kroner meir til ambulanse, pasientreiser og prehospitale tenester, melder Porten.
Helse Førde opplyser at styret i helseføretaket avgjorde i møtet fredag å stille seg bak konklusjonane i rapporten. Men det kom også fram at styremedlemene meiner mykje talar for at Helse Førde burde hatt ein endå større del.
- Datagrunnlaget er for dårleg. Det fangar ikkje godt nok opp korleis spreidd busetnad slår ut, meiner styremedlem Harry Mowatt.
Styret ber difor om ein ny gjennomgang i andre halvår 2014, og peikar mellom anna på at responstid då bør kome inn som eit meir sentralt element i fordelinga.
Er kritisk
Helse Bergen er dei som må gje frå seg mest i den nye modellen. Dei får redusert sine inntekter med knappe 33 millionar. Helse Fonna får ein vekst på 4,7 millionar og Stavanger 1,8.
Les meir om saka hjå Porten