Hopp til hovedinnhold


2017 var eit rolegare år for hovudredningssentralane

I 2017 deltok og gjennomførte dei to hovudredningssentralane i landet 8.639 oppdrag til sjøs og på land. Det er det lågaste talet sidan 2014, skriv Fjordabladet.
Statistikken for fjoråret viser ein nedgang i talet på oppdrag til sjøs, men ein auke når det gjeld oppdrag og assistanse på land.
8.639 oppdrag totalt er ein nedgang frå 8.881 oppdrag i 2016, og det lågaste sidan 2014, der redningssentralane noterte seg for 8.605 oppdrag.
Tala utgjer ein nedgang på 2,7 prosent frå 2016.
Den samla oppdragsmengda for Hovudredningssentralen Sør-Norge og Hovudredningssentralen Nord-Norge viser at dei to sentralane hadde 1.628 oppdrag i fjor som gjaldt assistanse til fartøy i naud. Det er ned frå 2.275 i fjor. Til saman hadde dei to redningssentralane 3.809 sjøbaserte oppdrag, mot 4.519 i 2016.
Til lands hadde Hovudredningssentralane 4.171 oppdrag, opp frå 3.704 oppdrag i 2016, og her dominerte luftambulanseoppdrag og leiteaksjonar.
I tillegg kjem også eit talet på mindre oppdrag i samband med luftsport og flygingar, medrekna fallskjermulykker, naudlandingar, sakna fly og flyhavari, utløyste naudpeilesendarar og ekstremvêr.
Ser vi dei to sentralane kvar for seg, hadde Hovudredningssentralen Sør-Norge totalt 5.572 oppdrag i 2017, ned frå 5.980 i 2016. Hovudredningssentralen Nord-Norge utførte derimot totalt 3.067 oppdrag i 2017 mot 2.901, altså ein liten auke frå året før.
Les heile saka hjå Fjordabladet