Hopp til hovedinnhold
Sivilforsvaret og Røde Kors i aksjon på samvirkekurs. Foto: Live Oftedahl
Sivilforsvaret og Røde Kors i aksjon på samvirkekurs. Foto: Live Oftedahl


20-års jubileum for samvirkekurs

I 1996 ble det første kurset arrangert på Jæren, forteller Stian Kobberstad fra Sivilforsvaret. Han er ansvarlig for å koordinere samvirkekursene.

For Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Live Oftedahl.

– Uavhengig av hvem som arrangerer kurset må kursplanen dekke norsk redningstjeneste, og budskapene som forfektes må være like i hele landet.

Kurset er forankret i Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen (HRS) og Norges brannskole, sier Kobberstad.

Selv har han bakgrunn fra ti år i Forsvaret, i Hæren, hvor han har jobbet med logistikk, og han har blant annet vært i operasjoner på Balkan.

Han regner Sivilforsvaret som en «ufarlig» aktør i den norske redningstjenesten, og at det er derfor ansvaret for organiseringen av kursene er lagt hit.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.