Hopp til hovedinnhold


Lang ventetid for rusbehandling

Mens helseministeren tenker på hva han skal gjøre for å gi rusmiddelavhengige behandling, er ventetiden på rusbehandling nå på opptil ett år flere steder i landet. Og overdosedødsfallene stabilt høye.

Mens helseministeren tenker på hva han skal gjøre for å gi rusmiddelavhengige behandling, er ventetiden på rusbehandling nå på opptil ett år flere steder i landet, skriver Dagens Medisin.

Dagens Medisin: Ett år på vent for rusbehandling

Les også Kripostall: 200 overdosedødsfall i året

Mer om gratis heroin i VG: AP-flertallet sier heroin-JA

For langtids døgnbehandling må rusmiddelmisbrukere i store deler av landet vente i over ett år, ifølge Fritt Sykehusvalg, som viser veiledende ventetider for å få behandling.

Også forventet ventetid på å komme inn i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er ved flere behandlingsinstitusjoner på flere måneder.

Problematisk
Generalsekretæren i Blå kors, Geir Gundersen, påpeker overfor TV2 at lang ventetid for behandling – og det at man ikke kan behandle rusmiddelavhengige når de er motiverte – er et av hovedproblemene i norsk rusmiddelpolitikk.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen besøkte nylig Sveits, der han så på ordningen med gratis heroin.

Trenger mer tenketid
Vel hjemme igjen uttalte statsråden at han trenger mer betenkningstid når det gjelder å innføre denne ordningen i Norge.