Hopp til hovedinnhold


160 mannskaper i realistisk samvirkeøvelse

For fire år siden var de 30 - lørdag var de cirka 160 mannskaper. Øvelsen i regi av Nedre Eiker Røde Kors Hjelpekorps, etter initiativ fra ambulansetjenesten, har blitt stor og viktig, skriver Eikernytt.

Pål Gravdahl i Røde Kors fikk en henvendelse fra Espen Fjeldheim i ambulansetjenesten for fire år siden. Espen så behovet for at spesielt lærlinger skulle få lære mer om hva de frivillige, i blant annet Røde Kors, hadde av utstyr og hva de kunne bidra med.
I dag er den profesjonelle ambulansetjenesten helt avhengig av Røde Kors, andre hjelpeorganisasjoner og tidvis Sivilforsvaret ved hendelser utenom allfarvei. Ambulansene kan ikke ta seg til skogs og vinterstid er det umulig uten snøscootere og andre beltegående kjøretøy å få hentet ut skadde personer.
Øvelsen gikk ut på at forskjellige lag reiste rundt på poster for å øve seg i førstehjelp. Nytt av året var en post i regi av politiet der hjelpearbeiderne ble tilkalt til en hytte der det var en skadet mann. Det de ikke visste var at det var en mann til i hytta, med kniv.
Politimannen Jan går inn for oppgaven som smågal kamerat til den skadde. Men også her spilles ut en situasjon som er høyst reell. Hvordan skal ambulansepersonellet håndtere en slik situasjon? Skal de risikere liv og helse for å hjelpe, eller skal de avvente situasjonen til politiet kommer?
– Det er viktig for de som er først på stedet å tenke på egen sikkerhet. Derfor var det helt riktig at dere trakk dere ut for å vente på politiet, og at dere fikk knivmannen til å legge fra seg kniven. Det er viktig at dere blir ved stedet slik at dere er våre øyne til vi kommer, sa lensmann i Nedre Eiker, Torill Sorte, da hun oppsummerte for et av lagene, ifølge Drammens Tidende.
Debatten om dette går i nødetatene og myndighetene har sagt det må utvises skjønn, men at det ikke skal være noen bastant regel om hva som skal gjøres. Ambulansepersonell må læres opp til å bedømme situasjonen med tanke på egen sikkerhet.
Les mer om saken og se bilder hos Eikernytt