Hopp til hovedinnhold
Dansk legebil på oppdrag i København. Foto: Live Oftedahl (2011)


16 prosent av dansk prehospitalt personell har testet positivt for covid-19

Det viser en medlemsundersøgelse fra Reddernes Udviklingssekretariat.

Andelen smittede er størst blant ambulansepersonell som kjører liggende syketransport. Der har 20 prosent testet positivt, ifølge BeredskabsInfo.

17 prosent av ambulansepersonellet i ambulansetjenesten og i branntjenesten har fått positive testresultat.

Det er analyseinstituttet Analyse Danmark som i perioden fra 25. februar 2021 til 15. mars 2021 har gjennomført en medlemsundersøkelse om prehospitalt personells arbeidsforhold under korona-pandemien for Reddernes Udviklingssekretariat.

I alt 1163 av de 3F-organiserte har besvart spørreskjemaet.

Det er forskjell på tvers av faggruppene: 20 prosent av svarpersonene fra liggende syketransport og 17 prosent av svarpersonene fra ambulansetjenesten og brannberedskapen opplyser, at de har vært testet positive, mens det gjelder for 10 prosent av svarpersonene for bilhjelp og 8 prosent av svarpersonene fra sittende syketransport.

Mange har fått senfølger

62 prosent av dem som har vært testet positivt for covid-19 svarer at de har opplevd senfølger av sykdommen. 16 prosent svarer at senfølgene har gitt dem mer enn 14 dages sykefravær.