Hopp til hovedinnhold
Pfizer sin covid-vaksine. Foto: Arne Müseler / arne-mueseler.com / CC-BY-SA-3.0 /


12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom.

I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen, melder de på sine nettsider.

– Smitte blant barn og ungdom er økende, og ungdom har mange sosiale kontakter. Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus.

Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon.

Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Frem til nå er litt over 1300 unge i årskullene 2006-2009 blitt vaksinert. Dette er en liten gruppe ungdom som har vært anbefalt vaksinasjon fordi de har en svært alvorlig grunnsykdom som kan øke risikoen for alvorlig forløp av koronasykdom og sykehusinnleggelse.   

Én dose 

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt  svært god effekt av vaksinasjon.   

– Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper, sier Stoltenberg.

Hun informerer om at FHI vil gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om bivirkninger, sykdomsutviklingen og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.

Det er beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse, som kalles myokarditt, etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter 2. dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned.

Vi vurderer at tilbud om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen.

Andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen, sier Stoltenberg.

Tilrettelagt informasjon 

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. 

– Vi er opptatt av at barn skal få tilrettelagt informasjon og jobber nå med å utvikle informasjonsmateriell som vil bli tilgjengelig innen få dager på vår nettside fhi.no, sier Stoltenberg. 

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.