Hopp til hovedinnhold


Fortviler over trange dører

- Jeg synes det er lite gjennomtenkt å legge et legekontor i et bygg som har så smale dører at du ikke kan komme inn med ei båre. Det sier ambulansesjåfør Ottar Høgli i Skien til NRK.

- Jeg synes det er lite gjennomtenkt å legge et legekontor i et bygg som har så smale dører at du ikke kan komme inn med ei båre. Det sier ambulansesjåfør Ottar Høgli i Skien til NRK.

Med den nye plan og bygningsloven får kanskje Høgli ønsket om bedre adkomst i alle bygg oppfylt?

Les hele saken på NRKs nettsider

Høgli kjører ambulanse i Skien og Siljan og opplever å måtte bruke bærestol i flere legesentre og i nye eldreboliger fordi de ikke kommer inn med båre.

-Dette går ut over pasientene, sier Høgli:

Gjør døren høy, gjør porten vid, med universell utforming. Og glem trapper! Foto: Wiki Commons

- For pasienter som har skader, benskjørhet eller lignende, er det viktig at de blir flytta på en så skånsom måte som mulig. Det mest skånsomme er selvfølgelig å bruke båra som du kan trille helt inn til pasientens seng, senke den og dra pasienten forsiktig over fra senga til båra.

Vil ha lovendring
Nå ønsker sjåførene ei endring av loven slik at de kan få med seg båren inn.

- Kravet til nybygg og private bygg er ikke de samme som til offentlige bygg, så hvis vi kunne fått ei lovendring her, ville det vært bra både for pasientene og oss, sier Høgli avslutningsvis til NRK.

Kanskje får Høgli ønsket oppfylt?

Ny plan og bygningslov til sommeren
Søk Ambulanseforum gjør på internett viser at den nye plan og bygningsloven som trer i kraft til 1. juli fastslår et krav om universell utforming av alle nybygg, "prinsippet om universell utforming skal ivaretas både i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak", heter det på Regjeringens nettsider. (Punkt 5)

Med universell utforming menes for eksempel at bygg skal ha inngangspartier som kan brukes av alle, som for eksempel rullestolbrukere, noe som også vil medføre inngangspartier som letter jobben til ambulansearbeidere på oppdrag.

- Målet er at alle bygg skal passe for alle. Det er idealet. Den nye plan og bygningsloven er framtidsrettet når det gjelder kvalitet, og vil sørge for at boliger som har universell utforming og livsløpsstandard vil selge bedre enn de som ikke har det, sier Kristi Ringard i Miljøverndepartmentet.

Les også: Miljøverndepartementet inviterer til å søke om å bli pilotfylke til universell utforming

"For eksisterende bebyggelse foreslås en bestemmelse som gir hjemmel til å innføre forskrifter om at bestemte bygningstyper skal oppgraderes til å være universelt utformet innen en viss frist", står det på Kommunal- og regionaldepartmentets nettsider.

Framtiden ser altså enklere ut?