Hopp til hovedinnhold


110-konferansen satte faget i fokus

Bruk av CIM, ISO-sertifisering for kontinuerlig forbedring og 110-sentralenes rolle i nødkommunikasjon var blant tingene som ble drøftet på årets 110-konferanse den 7.-8. juni på Fornebu, skriver ksbedrift.no.

-Det er av stor betydning at vi hver for oss og samlet bidrar aktivt og konstruktivt til at 110-tjenesten blir best mulig for det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for overfor befolkningen», sier Terje Surdal, leder for 110-Forum.
-Det er helt avgjørende at gjennomføringen ivaretar nødmeldetjenesten som en godt integrert del av beredskapskjeden for alle landets brannvesen, legger han til.
65 deltakere var påmeldt fra 110-sentraler og andre aktører fra hele landet til årets 110-konferanse. På første dag av konferansen ble det avholdt årsmøte i 110-Forum med valg av nytt styre hvor blant annet Ronny A. Hagen Langfjord fra Salten Brann IKS ble takket av etter mer enn 10 år i styret.
Les hele saken hos ksbedrift.no