Hopp til hovedinnhold


110 ambulanser får telemedisinsk utrustning

Storkontrakt i Sverige: Region Vestre Gøtaland skal utruste alle ambulansene med telemedisinsk utstyr.

Storkontrakt i Sverige: Region Vestre Gøtaland skal utruste alle ambulansene med telemedisinsk utstyr.

Les mer om kontrakten i Sydsvenskan

Systemet heter Ortivus MobiMed, som i en pressemelding (fra dem selv) karakteriseres som et verdensledende system som gir helt nye muligheter for å gi trygg og effektiv behandling i den prehospitale pleieprosessen, og til å optimere ressursutnyttelsen i behandlingskjeden.

- Ortivus MobiMed er en modulbasert prehospital klinisk og operasjonell eHealth-løsning som muliggjør effektiv informasjonshåndtering og aktiv beslutningsstøtte. Den inneholder blant annet monitorering, avansert kommunikasjon, telemedisin, elektronisk pasientjournal, sjekklister og digital lagring av pleieretningslinjer. Samtidig kan det integreres med andre systemer som for eksempel sykehusenes elektroniske journalsystem.

Ortivus er et børsnotert selskap som ble etablert i 1985, med 100 ansatte i Sverige, USA, Canada och Storbritannia. Mer enn 2 600 ambulanseselskaper, 1 000 ambulanser och 500 sykehusplasser på akuttmottak er utrustet med  Ortivus løsninger.