Hopp til hovedinnhold


Anke, dagbøter og forskriftstrøbbel

Vi prøver oss på en ny variant i Ambulanseforum i dag, og oppsummerer dagens medieklipp i én sak: Helse Midt-Norge anker dommen som fastslår at de må betale ti millioner til Nord-Trøndelag Røde Kors etter anbudsprosessen. Aktiv Omsorg får dagbøter av Helse Midt-Norge. En pasient i Troms måtte vente to timer på å bli fraktet etter å ha falt ned av et tak. Helse Førde vil få problemer når overgangsordningen slutter. Med mer!

Vi prøver oss på en ny variant i Ambulanseforum i dag, og oppsummerer dagens medieklipp i én sak: Helse Midt-Norge anker dommen som fastslår at de må betale ti millioner til Nord-Trøndelag Røde Kors etter anbudsprosessen. Aktiv Omsorg får dagbøter av Helse Midt-Norge. En pasient i Troms måtte vente to timer på å bli fraktet etter å ha falt ned av et tak. Helse Førde vil få problemer når overgangsordningen slutter. Med mer!

Ambulanseteneste med utfordringar

Helse Førde vil ha problem med å stette kompetansekrava til ambulansepersonellet ved 2-3 stasjonar når overgangsordninga sluttar  01.04.2010, skriv fylkeslege Petter Øgar i eit skriv ved namn Ambulanseteneste med utfordringar (pdf). Han skriv og at berre ein brøkdel av ambulansepersonellet si arbeidstid vert nytta i aktivt arbeid, og at dette betyr at ressursutnyttinga i tenesta blir dårleg. Han spør om ikkje ambulansestasjonane bør sentraliserast meir, og oppdrag med grøn respons i større
grad takast hand om på alternative måtar. Sjå og fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Helse Midt-Norge anker dom

- Vi mener erstatninga er altfor høy, sier adm. dir. Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt-Norge AS som har ansvaret for ambulansene. Nå ankes dommen til lagmannsretten, skriver Namdalavisen.

Dagbøter til ambulansedriver

Ambulanseselskapet Aktiv Omsorg, som vant anbud på Sunnmøre, har siden 1. mars fått dagbøter på 1100 fra Helse Midt-Norge fordi ambulansen på Stranda ikke står i garasje, skriver Sunnmørsposten.

Været stoppet ni oppdrag på en uke

Rasrammet Møre og Romsdal: – I og med at helikopterets begrensninger gjennom været er det viktig at en ikke bygger ned de klienter som skal ha hovedansvaret. Nemlig bilambulansetjenesten og lokal legevakt. Det er viktig at disse ikke bygges ned fordi vi har helikopteret. Det er ikke bare å si at her er helikopteret. Det kan bli en falsk trygghet, advarer seksjonsoverlege og medisinsk leder ved Luftambulansetjenesten Kristen Rasmussen i Sunnmørsposten.

Ventet to timer på ambulanse

Ambulansen rykket ut, men veiene var for dårlige til at pasienten kunne fraktes uten en spesialmadrass. En alvorlig skadd pasient måtte derfor vente i to timer før han kom seg til sykehuset, etter han hadde ramlet ned fra taket på boligen sin ved Øyvatnet i Skånland kommune i Troms. Store hull og groper i veien gjorde at ambulansen som først kom til stedet ikke kunne frakte mannen til sykehuset, skriver NRK.

Pasientoppdrag utenfor vei - hvem tar ansvaret?

Ved noen anledninger har det vært uklarheter og utfordringer i forhold til skillet mellom helseoppdrag og redningstjeneste. FORF har derfor tatt opp saken med Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Det ble avtalt i møtet at Hdir og POD forsøker å utarbeide et felles skriv som klargjør ansvarsforhold, skriver Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) på sine nettsider .

Se også Redningsnett

- Faglig uforsvarlig

Det skaper sterke reaksjoner at Helsedirektoratet foreslår at turnusordningen til legestudentene skal legges ned og erstattes med at hver enkelt legestudent søker om stilling et år i kommunehelsetjenesten og et år i spesialhelsetjenesten. Spesielt er leger redd for  de omorganiseringer det vil medføre, og flere leger tror at dette vil gå ut over akuttilbudet.

– Akuttpasienter som kommer inn trenger en flerfaglig utredning. Det dreier seg svært ofte om sammensatte lidelser, og utredning kan ikke gis i en ambulanse slik det gis uttrykk for, sier Ralph Herter, legetillitsvalgt på Kristiansund sykehus blant annet til Tidens Krav.

Les også i Dagens Medisin: Svekker pasientsikkerheten

Helsedirektoratet: Turnusordningen for leger foreslås avviklet