Hopp til hovedinnhold
AMK Vestre Viken: Foto: Fredrik Naumann/ Felix Features
AMK Vestre Viken: Foto: Fredrik Naumann/ Felix Features


10 millioner i innovasjonsmidler for å utvikle videosamtaler med innringer

Vestre Viken har fått tildelt innovasjonsmidler.

De skal utvikle løsninger i samarbeid med næringslivet for videosamtale mellom innringer og AMK-sentralen, melder Vestre Viken på sine nettsider.

Les også hos Bergen kommune: Nå kan du sende direktevideo til brannvesenet

– Vi er veldig glade for tildelingen fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Dette er viktig innovasjonstiltak, og det er i tillegg et stort behov for å bedre å kunne følge opp de som ringer AMK på 113. Med disse midlene håper vi å kunne utvikle teknologi for videobasert dialog mellom AMK og innringer, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Nedenfor er en video fra Vestre Viken som viser nytten ved videosamtaler.

I dag finnes det ingen AMK-sentraler med slike løsninger hverken i Norge eller i andre vestlige land. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

– For leverandører av en slik tjeneste vil en slik løsning ha et internasjonalt potensial. Vi er et av landets største helseforetak, og har et sterkt og innovativt fagmiljø som ønsker å bidra til å styrke nødmeldetjenesten både nasjonalt og internasjonalt, sier klinikkdirektør i prehospitale tjenester, Inger Lise Hallgren.

Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon.

Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Dagens videoløsninger dekker ikke disse spesielle behovene.

Foretaket er tildelt 8 millioner med mulighet for ytterligere to millioner hvis Vestre Viken oppfyller krav som stilles til prosjektet.

Les mer om saken hos Vestre Viken