Hopp til hovedinnhold


10 millioner ekstra til transport av psykisk syke

Regjeringen vil neste år gi totalt 20 millioner kroner til helseforetakene for å få på plass verdig transport av psykisk syke, skriver ABC Nyheter.

Å få på plass psykiatriambulanser har lenge vært en viktig sak for Frp. Da den nye regjeringen i fjor høst gjorde sine endringer på det rødgrønne-budsjettet, ble 10 millioner kroner bevilget til treårige prosjekter i de fire regionale helseforetakene. Prosjektene skal ha som mål å etablere ordninger der spesialistutdannet helsepersonell gjennomfører transport av psykisk syke.

– Det var en veldig klar bestilling i fjor, men vi øremerker penger for å understreke at dette skal på plass. Nå dobler vi prosjektmidlene og det er for å videreutvikle dette prosjektet, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp), som leder Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, til ABC Nyheter.

– Målet for prosjektet er selvfølgelig å få til bedre og mer verdig tilbud, vi ønsker også at det skal være et godt samarbeid med kommunale tjenester og legevakt, fortsetter hun.

Frie tøyler til helseforetakene

I Bergen og Stavanger eksisterer allerede et slikt tilbud, en såkalt psykiatrisk ambulansetjeneste eller «psykebil», som både pasienter, pårørende og helsepersonell er fornøyde med.

– Forventer du at helseforetakene skal få på plass tjenester som i Bergen og Stavanger, der det er hensiktsmessig?

– De er gitt ganske frie tøyler på dette, fordi landet vårt er så langstrakt og forskjellig. Vi har ikke gitt noen beskjed om hvordan det skal være, men vi krever at helseregionene jobber frem gode tilbud, svarer Kjønaas Kjos.

Les mer om saken hos ABC Nyheter