Hopp til hovedinnhold


- 1 av 5 sykehuspasienter skades

Opp mot 20 prosent av alle pasienter som legges inn på sykehus, blir skadet i løpet av sykehusoppholdet.

Opp mot 20 prosent av alle pasienter som legges inn på sykehus, blir skadet i løpet av sykehusoppholdet, skriver VG.

Om lag 2 000 pasienter dør av sykehusskadene hvert år.

Men helsevesenet er ikke i stand til å gi et nøyaktig antall skadede pasienter, hverken for hvert enkelt sykehus, eller på landsbasis.

John-Arne Røttingen, som er sjef for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, innrømmer at tallgrunnlaget er for dårlig:

- Neste år starter en kampanje på alle landets sykehus for å forbedre pasientsikkerheten. Sykehusene må bli bedre til å registrere avvik, og å jobbe med å lære av sine feil, sier Røttingen til VG.

Ahus, universitetssykehuset i Akershus, er trolig det sykehuset som har kommet nærmest et svar på hvor mange pasienter som blir skadet på sykehuset.

Reduserte risikoen
For tre år siden startet pasientsikkerhetssjef Helge Svaar opp med analyse av et stort antall pasientjournaler, på jakt etter feil.

Svaret var skremmende høyt:

- I 2007 ble 19 prosent av pasientene rammet av uønskede hendelser. Disse skadene gir i gjennomsnitt seks-syv døgn ekstra på sykehuset for pasienten, forklarer Svaar.

- Det er ikke mulig å si at disse tallene ikke er representative for hele landet, sier Røttingen.

Ifølge Svaar har Ahus klart å redusere risikoen for sine pasienter betydelig. I 2008 var antall skader redusert til 15 prosent, og i fjor hadde andelen «uønskede hendelser» falt ytterligere til 11 prosent.

Ifølge Røttingen ligger det an til at samtlige norske sykehus skal ta i bruk den samme analysen av pasientjournaler som Ahus.

Sykehusinfeksjoner står for den største andelen avvik. Deretter følger kirurgiske komplikasjoner eller feiloperasjoner, legemiddelskader, liggesår, blodpropp, fall og allergiske reaksjoner.

Les mer om saken i VG