Post Tagged with: "taushetsplikt"

Vil ha bachelor paramedic – raskt!

Vil ha bachelor paramedic – raskt!

2010-02-25 at 23:46:10 1 comment

Det var en samstemt sal på halvdagsseminar med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Tone Toften, som sendte sterke signaler til departementet om at de ønsket fortgang i å få en bachelor paramedicutdanning i Norge.

Deler av lydloggen mellom AMK og politi

2010-01-06 at 22:53:48 0 comments

Familien som mistet et familiemedlem i hjertestans ønsker alle logger for å få belyst hele saken, men fikk i første omgang avslag. Ifølge advokaten er det ikke lov, da det er saksopplysninger. Men TV2 har frigitt en del av samtalene.

Ambulansen ville ikke si til politiet hvor ruset ulykkessjåfør ble kjørt

2009-11-12 at 09:54:09 0 comments

Ambulansepersonell ville ikke oppgi hvor de hadde sendt en mistenkt rusfører etter en utforkjøring på E6 mandag kveld.

Ambulanseforum nr. 5 2009

Ambulanseforum nr. 5 2009

2009-10-22 at 11:08:48 0 comments

AmbulanseForum er ute med et nytt fyldig nummer i slutten av oktober. Halve magasinet har temaer som presenteres nærmere på konferansen. Her er en liten forhåndstitt på innholdet.

Forveksla pasientar i akuttmottak

2009-04-14 at 12:00:08 0 comments

Dei to kvinnene låg samtidig på akuttmottaket i Førde. Der vart pasientopplysningane til den eine ført i journalen til den andre.

Frykter snoking med elektronisk pasientjournal

Frykter snoking med elektronisk pasientjournal

2009-04-07 at 18:27:52 0 comments

Et nytt lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet vil gjøre at helsepersonell fra hele landet i teorien vil kunne titte på pasientjournalen din. Datatilsynet, Statens Helsetilsyn og til dels Legeforeningen er skeptiske.

Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven

2009-04-03 at 13:11:15 0 comments

Pasientene skal være trygge på at helseopplysninger kan utveksles på en effektiv og sikker måte i helsetjenesten, samtidig som personlig integritet og konfidensialitet ivaretas. Derfor foreslår regjeringen å fjerne hindringer for god kommunikasjon av pasientopplysninger, i dagens regelverk.

Ambulansesjåføren snakker ut

2009-03-16 at 11:55:47 0 comments

Da ambulansesjåfør Espen Smith fra Drammen kalte Ali Farah en gris i Sofienbergparken, kunne han ikke ane hvilket mareritt som ventet. Nå snakker han ut i Drammens Tidene.

Riksadvokaten har laget restriksjoner på utlevering av opptak av samtaler mellom helsepersonell

Riksadvokaten har laget restriksjoner på utlevering av opptak av samtaler mellom helsepersonell

2009-03-05 at 11:39:24 0 comments

Riksadvokaten har pålagt politi og påtalemyndigheten at det ikke skal utleveres opptak av samtaler med helsepersonell til media eller andre utenforstående.

Vil straffe advokater som lekker

2009-02-23 at 10:11:32 0 comments

Advokat Harald Stabell og riksadvokat Tor-Aksel Busch vil pålegge advokater som lekker sensitive opplysninger straffansvar på linje med det politi og påtalemyndighet har i dag.