Post Tagged with: "taushetsplikt"

Det går mot lovendring

2012-01-14 at 13:31:26 0 comments

Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen åpner nå for en lovendring som skal gjøre det mulig for ambulansepersonell å få tilgang til pasientopplysninger.

Ambulansearbeidere kan få informasjon

2012-01-14 at 12:48:01 0 comments

Ambulansepersonell kan i framtiden få tilgang til pasientopplysninger.

– Får ikke vite hvordan det går med pasientene

2012-01-12 at 08:56:12 3 comments

Ambulansearbeidere i Norge får ikke vite hvordan det går med pasienten de selv er med på å redde. Årsaken er taushetsplikten tolkes svært strengt. Leger og sykepleiere tør ikke gi opplysninger videre til livredderne av frykt for å bryte loven.

Ambulanseforum nr. 5 2011

Ambulanseforum nr. 5 2011

2011-10-02 at 22:00:39 0 comments

Vi presenterer: Årets konferansenummer av Ambulanseforum. Mange spennende temaer!

Adgang til pasientjournaler

2011-03-25 at 08:37:06 0 comments

Fremover vil paramedicer kunne få adgang til sykehusenes elektroniske pasientjournaler i Danmark. I dag er det kun leger som har adgang til elektroniske pasientopplysninger.

Forslag til nasjonal kjernejournal

2011-01-25 at 10:04:50 0 comments

Helsedirektoratet foreslår at nasjonal kjernejournal i første fase inneholder kritisk pasientinformasjon, legemiddelbruk og kontakt med spesialisthelsetjenesten. Helsepersonells tilgang til slik informasjon reduserer risiko.

Ambulansepersonell og ytringsfrihet

2010-11-18 at 10:50:54 0 comments

Hvilken rett har arbeidsgiver til å legge bånd på ytringsfriheten? En ambulansearbeider og verneombud i Sverige stanset bruk av en defibrillator som var montert på en slik måte at ambulansepersonell lett ville få strøm i seg ved bruk.

Anbefaler alle å lese den

Anbefaler alle å lese den

2010-09-10 at 09:14:29 0 comments

Jeg anbefaler at alle som arbeider i helsevesenet leser denne boken. Det er fordi Erik Schjenken innvier leseren i det som er alle helsearbeideres mareritt: Å stille en feil diagnose blir likestilt med å ha gjort en dårlig jobb. Og enda verre: at svikten skyldes rasisme, skriver Lars Weisæth i en bokanmeldelse Tidsskrift for Den norske legeforening.

Rundskriv om taushetsplikt

2010-08-02 at 07:21:09 0 comments

For helsepersonell er taushetsplikten en prinsipiell selvfølge. Men hvor god er kunnskapen om taushetspliktens omfang og innhold i den muntlige dialogen med pasienten? Og hvordan ivaretas taushetsplikten i denne situasjonen?

AMK varslet ikke politiet om grov vold

2010-05-12 at 23:08:57 0 comments

En 40-åring fra Namsskogan ligger på St. Olavs Hospital med flere brudd på hjerneskallen etter en svært grov voldssak. AMK fulgte ikke oppfordringen fra ambulansepersonellet om å varsle politiet,fordi de ikke ville fravike taushetsplikten.