Post Tagged with: "Stami"

Hva er årsaken til muskel- og skjelettplager?

Hva er årsaken til muskel- og skjelettplager?

2009-02-12 at 11:29:07 0 comments

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. En rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser blant annet hvor viktig det psykososiale arbeidsmiljøet er som forebyggende tiltak mot muskel- og skjelettplager.