Påmelding Redningskonferansen

2016bannerNyttRedningskonferansen

Påmelding  her!

 Oppdatert program (pdf 20.09.2016)

Invitasjon til Redningskonferansen: Årets konferanse vil være en kombinasjon av interessante foredrag i plenum og delsesjoner innenfor kategoriene lederskapkommunikasjon og teknologi, samt utvikling av redningstjenesten.

Redningskonferansen i år arrangeres i et samarbeid mellom Hovedredningssentralen, Politihøgskolen, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for nødkommunikasjon, Sivilforsvaret, Norges brannbefals landsforbund, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF), Redningsselskapet og Ambulanseforum.

Redningskonferansen er sponset av Justis- og beredskapsdepartementet, Hovedredningssentralen, Helsedirektoratet, Direktorat for samfunnssikkerhet og Beredskap, Politidirektoratet, Direktoratet for nødkommunikasjon, Politihøgskolen og Redningsselskapet.

De første 250 billettene er sponset og koster 650 kr. Når disse er borte stiger prisen til 1650 kr.

Teknisk arrangør: Ambulanseforum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly