Påmelding Redningskonferansens Erfaringsseminar

Les mer om Redningskonferansens Erfaringsseminar og programmet her

Påmelding her

Redningskonferansens Erfaringsseminar vil dele lærepunkter fra aktuelle hendelser. Det blir fokus på skred, og skredet i Haugastøl den 15. mars og Lyngen den 16. mars skal belyses nærmere. 

Årets konferanse vil foregå i én plenumsesjon fredag den 29. september på Thon Hotel Oslo Airport.

Redningskonferansens Erfaringsseminar lages i et samarbeid mellom Hovedredningssentralen, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum.

Erfaringsseminar vil si at man går gjennom konkrete hendelser, og deler erfaringer omkring disse.

I år vil det være fokus på skredulykker og PLIVO.

Teknisk arrangør: Ambulanseforum