Påmelding Redningskonferansen

Hvor mange fra helse på Redningskonferansen? Foto: Live Oftedahl

Påmeldingsmulighet kommer sannsynligvis i løpet av mai

Redningskonferansens Erfaringsseminar

Årets konferanse vil foregå i én plenumsesjon fredag den 29. september på Thon Hotel Oslo Airport.

Redningskonferansens Erfaringsseminar lages i et samarbeid mellom Hovedredningssentralen, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum.

Erfaringsseminar vil si at man går gjennom konkrete hendelser, og deler erfaringer omkring disse.

I år vil det være fokus på skredulykker og PLIVO.

Teknisk arrangør: Ambulanseforum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly