Flere Nyheter

Ny høring

Ny høring

2009-02-03 at 09:00:06 Comments are Disabled

Vegdirektoratet har nå kommet med en høring av forslag til ny forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

Samlokalisering på Tynset likevel?

2009-02-02 at 10:35:14 Comments are Disabled

Sykehuset Innlandet vil likevel holde åpent for samlokalisering av ambulansetjenesten og brann- og redningsvesenet ved Tynset sjukehus.

Etterlyser register over hjertestartere

Etterlyser register over hjertestartere

2009-02-02 at 09:50:28 Comments are Disabled

Et tosifret antall nordmenn kan takke hjertestarter i umiddelbar nærhet for livet, men noe offentlig register over omfang og bruk eksisterer ikke. Det vil Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) gjøre noe med.

Nye anbudsrunder i Helse Midt

Nye anbudsrunder i Helse Midt

2009-01-31 at 22:52:55 Comments are Disabled

Helse Midt-Norge RHF er blitt enige med Namsos Trafikkselskap ASA og Inntrøndelag Ambulanse AS om terminere eksisterende avtaler om ambulansedrift. Etter en hurtiganskaffelse er det inngått en korttidsavtale med de to selskapene om levering av de samme tjenestene fram til oktober 2009.

Økt pasientsikkerhet med kortere arbeidsdager

Økt pasientsikkerhet med kortere arbeidsdager

2009-01-30 at 15:19:26 Comments are Disabled

Leger som arbeider færre timer, og i tråd med EUs arbeidsdirektiv øker pasientsikkerheten. I en studie gjort i Storbritannia gjorde de 33 prosent mindre feil.

Varsler ikke lege ved akutt alarm

Varsler ikke lege ved akutt alarm

2009-01-30 at 12:21:29 Comments are Disabled

I hver tiende kommune varsler ikke AMK-sentralene lege ved akutte, kritiske nødmeldinger.

Ønsker bedre legevakter i Norge

Ønsker bedre legevakter i Norge

2009-01-30 at 10:53:33 Comments are Disabled

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen foreslår i en ny handlinsplan å redusere antall legevaktssentraler fra 200 til mellom 60 og 80, og å skjerpe kompetansekravene for dem som skal jobbe i legevakt.

To ambulansearbeidere fikk advarsel

To ambulansearbeidere fikk advarsel

2009-01-30 at 09:17:54 Comments are Disabled

To danske ambulansearbeidere får kritikk for å ikke ha handlet faglig korrekt da de skulle bringe en terminalpasient med kreft i munnhulen til sykehuset. Begge satt foran i bilen, mens en pårørende og pasienten var bak i bilen.

Kommentar til ambulanseanbudssaken

2009-01-30 at 07:00:22 Comments are Disabled

“Et godt omdømme avhenger av hvor god du er til å løse ditt juridiske og moralske ansvar”, heter det. Noen ganger går ikke det juridiske og moralske ansvaret hånd i hånd. Det kan ha vært et dilemma for Helse Midt-Norge i den prosessen som har vart siden anbudsrunden om ambulansetjenester i Midt-Norge startet sommeren 2007.

Feltsykehus på vei til Tsjad

Feltsykehus på vei til Tsjad

2009-01-29 at 14:51:41 Comments are Disabled

Forsvaret jobber nå med å skaffe nok helsepersonell til det norske sykehuset som skal sendes til Tsjad.