Flere Nyheter

Ambulansedrift i minus for NTS

2009-02-27 at 13:52:58 0 comments

På grunn av finanskrisen og kontraktssituasjonen på ambulansedriften foreslår styret at det ikke betales utbytte for 2008.

Hjerneblødning mistolket som ruspåvirkning

Hjerneblødning mistolket som ruspåvirkning

2009-02-27 at 10:30:16 0 comments

En 27 år gammel svenske var på besøk i Gøteborg, da han ble feilbedømt av ambulansepersonell for å være ruspåvirket. Nå anmelder samboeren hans hendelsen til det svenske helsetilsynet.

Ambulansesjåførene diskriminerte ikke

Ambulansesjåførene diskriminerte ikke

2009-02-27 at 08:47:01 0 comments

Ambulansesjåførene i Sofienbergparken diskriminerte ikke på bakgrunn av etnisitet eller hudfarge, mener Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

110 ambulanser får telemedisinsk utrustning

2009-02-27 at 08:35:32 0 comments

Storkontrakt i Sverige: Region Vestre Gøtaland skal utruste alle ambulansene med telemedisinsk utstyr.

Hvorfor bruker mange innvandrere legevakt i stedet for fastlege?

Hvorfor bruker mange innvandrere legevakt i stedet for fastlege?

2009-02-27 at 08:10:43 0 comments

– Innvandrere benytter i stor grad legevakt istedenfor fastlege i de første fem-ti årene de er i Norge. Mange av dem vet ikke at de har en fastlege, sier Ursula Goth som jobber med doktorgrad om fastlegeordning og legevakt.

Nytt nødnett: Evaluering av prosjektorganiseringen

2009-02-27 at 08:05:50 0 comments

Ny rapport fra DIFI: Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har på oppdrag fra Justisdepartementet gjennomført en evaluering av organiseringen i Nødnettprosjektet.

Ber helseministeren gripe inn

Ber helseministeren gripe inn

2009-02-27 at 07:49:37 0 comments

Stortingspolitiker Ivar Kristiansen (H) ber nå helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gripe inn mot flytting av ambulanse fra Glomfjorden.

Siste nytt om nødnettet

Siste nytt om nødnettet

2009-02-26 at 18:43:50 0 comments

– Testingen av det nye nødnettet pågår for fullt, forteller Steinar Olsen, prosjektleder for nytt nødnett i helsetjenesen.

Leder: Forskningens uforutsigbarhet

2009-02-26 at 15:00:11 0 comments

Det å drive med forskning er ikke enkelt hvis en bare er på søken etter en fasit. Det har vi til fulle fått bevis for igjennom den debatten som har rast på nettet i de siste ukene. Forskning er ingen eksakt vitenskap. Det vil alltid være rom for tolkning avRead More

Respekten for utrykningskjøretøy: Informasjonskampanje

2009-02-26 at 12:57:45 1 comment

Fjernsynets ”Trafikkposten”skal i november vies problemene omkring hvordan bilister og fotgjengere skal forholde seg til utrykningskjøretøy.