Flere Nyheter

Legevakten er en nødetat

Legevakten er en nødetat

2009-03-18 at 15:39:25 0 comments

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har lansert en nasjonal handlingsplan for å utvikle legevakttjenesten i Norge. Steinar Sørlie og Erik Zakariassen fra SNLA kommenterer hovedpunktene i rapporten.

Danmark: Forsinket nødnett der også

2009-03-18 at 09:23:56 0 comments

Danskene holder også på å utvikle sitt eget nødnettsystem basert på Tetra-teknologien, men også her tar ting mer tid enn forventet. Det første kontrollrommet skulle vært på plass nå, men det «strøk på eksamen».

Slaget er ikkje tapt sjølv om hjerneslaget rammar

2009-03-18 at 07:48:23 0 comments

Hjernedagen 2009: Om lag 12.000 nordmenn får hjerneslag kvart år. Hjerneslag er ein av våre tre store folkesjukdommar og den viktigaste årsaka til varig invaliditet i den norske befolkninga.

Telemedisinsk sårsjekk kan gi færre amputasjoner

2009-03-18 at 06:46:09 0 comments

Danske Digital Sundhed søker noen millioner til et nasjonalt program for å spre telemedisinsk sårvurdering. Hjemmesykepleiere skal fotografere for legen – i et forsøk på å minske antall sårkomplikasjoner.

Billige flybilletter til konferansen

Billige flybilletter til konferansen

2009-03-17 at 15:10:56 0 comments

Widerøe-billetter tur-retur til langt under 1000-lappen: Tidlig flybillettbestilling til Ambulanseforums konferanse på Brunstad Conference Center (BCC), utenfor Tønsberg, gir billig reise.

Samhandlingsreformen: Vil gi kommunene sykehus light

Samhandlingsreformen: Vil gi kommunene sykehus light

2009-03-17 at 13:44:07 0 comments

– Jeg er lei av å se på alle ambulansene som kjører gamle, demente mennesker fram og tilbake mellom sykehjem og landets dyreste senger, sykehussengene, for behandling de like godt kan få i kommunene dersom de hadde hatt leger og sykepleiere nok, sa helseministeren.

Foreløpig felles akuttmottak

2009-03-17 at 10:39:31 0 comments

Det har vært uenighet mellom UNN og Narvik kommune om drift av Felles akuttmottak (FAM). Dette er også en ordning som nå skal granskes nærmere av Helse- og omsorgsdepartementet.

Anbud: Båtambulansetjeneste på Helgelandskysten

2009-03-17 at 10:01:25 0 comments

Helgelandssykehuset HF legger nå ut anbud på båtambulansetjeneste på Helgelandskysten, og skal ha tre nye fartøy med personell.

«Tapetsering» av aorta reddet livet på pasient

«Tapetsering» av aorta reddet livet på pasient

2009-03-16 at 13:54:01 0 comments

En ny unik karoperasjonsmetode reddet livet på en pasient med hull i pulsåren.

Hvordan redde ryggen

Hvordan redde ryggen

2009-03-16 at 12:16:33 0 comments

For fem år siden gjennomførte ambulansen i Västerås en massiv satsing på ergonomi. Målet er å minske løfting og bæring av pasienter for å forebygge risikoen for belastningsskader.