Flere Nyheter

Utset ambulansekuttet

2009-03-27 at 14:51:30 0 comments

Dei omstridde ambulansekutta blir for smertefulle for styret i Helse Førde. Fornuftig og gledeleg, seier Eid-ordføraren.

Ordførarane saman mot ambulansekutt

2009-03-27 at 10:21:23 0 comments

Helse Førde: Ni ordførarar ser med stor uro på dei konsekvensane ambulansekutta vil medføre for innbyggjarane i kommunane.

Sikrere behandling med utstyrsbrett

2009-03-27 at 10:13:24 0 comments

Det er mye moderne medisinsk utstyr som skal til når alvorlig syke personer ankommer et akuttmottak. Nils Petter Oveland, lege ved luftambulansen i Stavanger er med på utvikling av utstyrsbrett som gjør behandlingen tryggere og enklere på akuttmottak og i ambulanse.

47 millioner kroner til samhandling

2009-03-27 at 09:57:53 0 comments

Regjeringen gir 47 millioner kroner til 30 ulike samhandlingsprosjekter og forebyggingstiltak over hele landet.

Reduserer arbeidstid for ansatte i tredelte skift- og turnusordninger

2009-03-26 at 14:53:55 0 comments

Regjeringen vil gi redusert arbeidstid for ansatte som jobber tredelte skift og turnusordninger, i all hovedsak i offentlig sektor. – Dette er en viktig likestillingspolitisk merkesak, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Hvor ligger den berømmelige lista?

2009-03-26 at 14:03:18 0 comments

– Jeg kan skjønne at Helse Førde ønsker å sentralisere når de har problemer med å bemanne ambulansene med kompetent ambulansepersonell, men her tar de bare tilbudet vekk, sier fylkeslege Petter Øgar.

Vil ha innsyn i risikovurderinga

2009-03-26 at 11:44:19 0 comments

Helsetilsynet krev innsyn i risikovurderingane Helse Førde har gjort i høve til forslaget om kutt i ambulansetenesta.

– Tør vi se det når vi ser det?

2009-03-26 at 11:25:50 0 comments

Mørketallene er trolig store når det gjelder barnemishandling. Legevakta i Tønsberg har tatt initiativ til et kurs med fokus på barnemishandling.

Flere uønskede hendelser

2009-03-26 at 11:15:14 0 comments

I 2008 ble det registrert 990 pasientrelaterte uønskede hendelser ved Haukeland universitetssykehus. Dette er en økning på vel 60 prosent fra året før. Trolig skyldes det kulturendring, nye verktøy og at flere våger å melde fra.

Forsvaret ut mot Helse Førde

2009-03-26 at 10:42:57 0 comments

Forsvaret stiller seg undrande til at Helse Førde brukar den komande etableringa av redningshelikopterbase i Florø som argument for å kutte i ambulansetilbodet.