Flere Nyheter

Tør ikke gjenopplive

Tør ikke gjenopplive

2009-01-02 at 16:25:50 Comments are Disabled

Halvparten av de ferdigutdannede turnuslegene er usikre på hvordan de skal utføre hjerte- og lungeredning, skriver NRK Sogn og Fjordane i desember. Og svenske Dagens Medicin skriver om en studie som viser at ambulansepersonell og sykepleiere nøler med å utføre gjenoppliving.

Helsekort for alle?

Helsekort for alle?

2009-01-02 at 16:07:36 Comments are Disabled

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vurderer å få laget et elektronisk helsekort til alle, som samler sykehistorien til den enkelte. Kortet vil være på størrelse med et bankkort, melder Aftenposten.

Ambulanseforums første nummer

Ambulanseforums første nummer

2009-01-02 at 14:00:14 Comments are Disabled

I 1975 kom første nummer av Ambulanseforum. Her er det store og engasjerte debatter om den manglende utdannelsen til ambulansepersonell, og forsvarligheten ved det å ha enmannsbetjente ambulanser.

Løgn og bedrag

Løgn og bedrag

2009-01-02 at 12:02:34 Comments are Disabled

Det er helt klart at det i dag ikke kreves en eneste time førstehjelp for å drive ambulansetjeneste, enda det er gått 11 år siden overlege Lind i ”Tidsskriftet” fortalte hvordan folk dør i ambulanser på vei til sykehus.

Unyansert om ambulansetjenesten

Unyansert om ambulansetjenesten

2009-01-02 at 11:44:05 Comments are Disabled

Lege Jens Moe er igjen på krigsstien med en massiv kritikk av ambulansetjenesten i Norge.

Nå som sist gir han et unyansert og generaliserende bilde av ambulansetjenesten som helhet, og forsøker nærmest å gi folk inntrykk av at det er livsfarlig å la seg frakte i norske ambulanser fordi de stort sett er bemannet med idioter som ikke har den ringeste peiling på elementær førstehjelp.

Vi setter søkelyset på: Overlessing av ambulanser

2009-01-01 at 15:05:33 Comments are Disabled

En ny verdensborger har meldt sin ankomst – imidlertid – uforutsette komplikasjoner tilsier en øyeblikkelig ambulansetransport til en større og mer kvalifisert institusjon.

Smitte

2009-01-01 at 14:48:47 Comments are Disabled

Smitte er et ord som kan virke skremmende på mange. Det kan derfor være naturlig å spørre hvilket forebyggende arbeid som drives i Norge i dag?

Infusjonstjeneste

2008-12-30 at 22:42:15 Comments are Disabled

I forbindelse med vårt besøk på Lillehammer fylkessykehus tok ass. Sjefssykepleier Karin Langlo opp dette med infusjonstjeneste med bakgrunn i å gjøre systemet så sikkert som mulig.

Ambulansetjenesten i Norge

Ambulansetjenesten i Norge

2008-12-30 at 22:39:25 Comments are Disabled

Da Einar Schie kom til Fredrikstad som kirurgisk overlege i 1944, ble han møtt av 4 menn som bar en pasient på en dør.

Kanskje, kanskje ikke

Kanskje, kanskje ikke

2008-12-30 at 15:47:22 Comments are Disabled

Det er ikke tatt noen beslutning om nye anbud. Vi har bare tatt våre forholdsregler, så hvis det blir nye anbud får vi knappet inn på tiden. Det er ikke skjedd noe mer i denne saken siden forrige styremøte, sier Bjørn Erikstein, konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge.