Bannerannonse

Flere Nyheter

Prehospital triage med METTS-T gir mer effektiv behandling

2009-03-13 at 10:09:18 0 comments

Svenskene har gode erfaringer med METTS-T (medical emergency triage and treatment system trauma), som blant annet innebærer en tonivåinndeling av traumealarm, logistisk metode og beslutningsstøtte for leger og pleiepersonell.

Anmelder ambulansepersonell etter rideulykke

2009-03-13 at 08:30:36 0 comments

Kvinnen ble kastet av en hest, og ble liggende i snøen. Da ambulansepersonellet ankom diagnostiserte de det som bløtdelsskader. Hun måtte sitte i ambulansen med en fraktur i ryggen.

Klage avvist, får bygge ambulansemottak

2009-03-13 at 07:25:00 0 comments

Fylkesmannen har avvist naboklagen. Det betyr at Aker kan bygge nytt ambulansemottak i Ski sykehus. Bygging av nytt ambulansemottak skal dermed umiddelbart ut på anbud.

Prosjekt samlok i Buskerud

Prosjekt samlok i Buskerud

2009-03-12 at 13:20:19 0 comments

Buskerud: Det har allerede begynt å danne seg myter om samlokaliseringen av AMK-sentralen og varslingstjenesten til politiet og brannvesenet i Buskerud fylke. To herremenn fra helsevesenet ønsker å rydde litt opp i rykteflommen.

Danske ambulanser får grønn bølge

Danske ambulanser får grønn bølge

2009-03-12 at 09:35:19 0 comments

Trafikkstyringssystemer som sikrer grønn bølge til ambulansene vil kunne spare kostbare minutter når ambulansen er på vei til pasienten eller sykehuset. Derfor starter Region Hovedstaden i Danmark et pilotprosjekt, som vil innføre avansert trafikkstyring på en eller flere strekninger som benyttes ofte av ambulanser.

Helse Midt utsatte behandlingen av ambulansekonkurranse

Helse Midt utsatte behandlingen av ambulansekonkurranse

2009-03-12 at 09:29:45 0 comments

Administrerende direktør Bjørn Erikstein valgte å trekke sak 26-09 om kontraktsperiode for de ambulanseområder i Helse Midt-Norge som det nå forberedes ny anbudskonkurranse om.

Truet med å stoppe nødnettprosjektet

Truet med å stoppe nødnettprosjektet

2009-03-12 at 09:27:55 0 comments

I brevs form truet helsedirektør Bjørn-Inge Larsen med å stanse nødnettprosjektet i påvente av en grundig evaluering av brukernes erfaringer.

Politiet i hele landet er lammet av datavirus

Politiet i hele landet er lammet av datavirus

2009-03-12 at 09:09:25 0 comments

Politiet over hele landet er rammet av store dataproblemer. Politiets data- og materielltjeneste leter etter årsaken.

Frykter lavere tvangsterskel

Frykter lavere tvangsterskel

2009-03-12 at 09:06:33 0 comments

Ny lov gir helsepersonell anledning til å bruke tvang mot pasienter som motsetter seg behandling. – Loven kan hindre forsøk på kommunikasjon, hevder forsker.

– Felles nødnummer og fellessentraler er ikke en fordel

2009-03-11 at 09:13:43 0 comments

Intervju i Politiforum: Seksjonsoverlege og leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø, er svært skeptisk til en sammenslåing av nødmeldesentralene for politi, brann og helse.