Flere Nyheter

Henter stadig flere i Sverige

2010-03-23 at 19:15:06 0 comments

Nordtrønderske ambulanser i er stadig mer over på svensk side for å hente norske pasienter eller bistå svensker som trenger hjelp.

Nytt PCI-utstyr gir flere dødsfall

2010-03-22 at 12:57:29 0 comments

PCI med medikamentell stent, i stedet for vanlig stent gir tre ganger høyere dødelighet enn inngrepet den erstatter, ifølge en dansk undersøkelse.

Vill vest pasienttransport

2010-03-22 at 08:43:56 0 comments

Pasienttransporttilbudet i Salten gikk på helsa løs både for pasienter og sjåfører.

Anke, dagbøter og forskriftstrøbbel

Anke, dagbøter og forskriftstrøbbel

2010-03-19 at 10:04:09 0 comments

Vi prøver oss på en ny variant i Ambulanseforum i dag, og oppsummerer dagens medieklipp i én sak: Helse Midt-Norge anker dommen som fastslår at de må betale ti millioner til Nord-Trøndelag Røde Kors etter anbudsprosessen. Aktiv Omsorg får dagbøter av Helse Midt-Norge. En pasient i Troms måtte vente to timer på å bli fraktet etter å ha falt ned av et tak. Helse Førde vil få problemer når overgangsordningen slutter. Med mer!

Ambulansetjenesten i Finnmark

2010-03-17 at 10:37:53 0 comments

I langstrakte Finnmark er ambulanseberedskapen alfa og omega for helsetilbudet når det står om tid. Derfor er det gledelig at Helse Finnmark nå oppgraderer «ambulanseparken» med tre nye biler.

Nye fagarbeidere i Finnmark 2010

2010-03-17 at 10:31:29 0 comments

Hittil i år er det avlagt 54 nye fag- og svenneprøver i Finnmark. Av disse har 13 personer fått karakteren Meget godt bestått.

Vil ha ambulansehelikopter

2010-03-17 at 10:27:00 0 comments

Sør-Troms regionråd vil ha et helikopter til bruk for sykehus, ambulanse og politi stasjonert i Sør-Troms.

AMK-sentral til Lillesand?

2010-03-17 at 10:11:01 0 comments

Strategisk er det bedre å anbefale en felles AMK-sentral i Lillesand, enn å miste sin plass på Sørlandet når man nå vil redusere sentralene på landsbasis. Det mener arbeidsgruppa som kommer med sin innstilling til lokalisering denne uka.

Beholder ambulansejobbene

2010-03-16 at 09:10:23 0 comments

De tre ambulansesjåførene som fikk sparken av Nordlandssykehuset får beholde jobbene inntil saken er avsluttet.

Ambulanseopprør

2010-03-16 at 08:17:10 0 comments

Tre busser med 150 personer reiste samlet fra Lund og til Sokndal for å overlevere underskriftslister fra 4635 personer mot nedleggelse av ambulansetjeneste i Lund og Sokndal.