Flere Nyheter

Ny driver i Drangedal

Ny driver i Drangedal

2009-04-16 at 12:35:26 0 comments

Med ny ambulanse med firehjulstrekk og topp utstyr, blir livet i Drangedal fortsatt trygt, selv om driveren er ny i bygda.

Forsøkte å gasse i hjel barna

2009-04-16 at 10:48:24 0 comments

En svensk trebarnsfar fra Dalarna er titalt for drapsforsøk på sine tre barn. Ambulansepersonell kom først til stedet, og fikk overtalt faren til å slippe løs barna.

Nytt nummer med fokus på selvskading

Nytt nummer med fokus på selvskading

2009-04-16 at 10:41:58 0 comments

Det siste nummeret av Tidsskrift for Den norske legeforening har en rekke artikler om selvskading. Kuttere har en tendens til å ikke bli henvist til spesialhelsetjenesten, men det bør de. Selvpåført kroppsskade er trolig den neste store «ukjente lidelsen», slik spiseforstyrrelser i løpet av et par tiår beveget seg fra å være «a strange case» til å bli «a hot case»..

E-journaler til stor hjelp i akutte situationer

E-journaler til stor hjelp i akutte situationer

2009-04-16 at 09:19:29 0 comments

En ny brukerundersøkelse i Danmarks viser at e-journalen er en stor hjelp på sykehusene i akutte situasjoner.

Akuttmedisinsk handsaming i ein utkantkommune

Akuttmedisinsk handsaming i ein utkantkommune

2009-04-16 at 09:00:21 0 comments

Ei undersøking av akuttmedisinsk handsaming i Austevoll øykommune utan fastlandssamband sør for Bergen konkluderer med at legen og ambulansepersonellet har komplementære roller i akuttsituasjonane. Evne til overordna vurderingar av pasienten sin situasjon er eit viktig trekk ved legen si rolle.

Hilser nasjonalt register for hjerte- karlidelser velkommen

Hilser nasjonalt register for hjerte- karlidelser velkommen

2009-04-15 at 09:44:50 0 comments

– Norsk resuscitasjonsråd (NRR) er opptatt av kvalitet i akuttmedisin og spesielt i forbindelse med hjerte-lungeredning. Rådet vil derfor ønske velkommen et nasjonalt basisregister for hjerte- og karlidelser slik det er beskrevet i departementets høringsdokument.

Gilbert og Fosse får Tahitiprisen

2009-04-15 at 09:25:50 0 comments

Årets Tahitipris går til Erik Fosse og Mads Gilbert. – De to gjorde en viktig og modig humanitær innsats, ikke minst ved å vise sine palestinske kolleger at Gaza ikke var glemt av omverdenen. Samtidig ble Fosse og Gilbert helt sentrale øyenvitner fra et Gaza i krig, skriver juryen.

Anbud på ambulansebåt på vent

2009-04-15 at 08:46:56 0 comments

Det er fremdeles ingen avklaring av hvem som i framtida skal drive ambulansebåttjenesten for Bjarkøy, Ibestad og Sør-Troms-kommunene.

Første robotopererte lever i Skandinavia

Første robotopererte lever i Skandinavia

2009-04-15 at 08:36:25 0 comments

Tirsdag utførte et operasjonsteam i Lund den aller første robotassisterte leveroperasjonen i Skandinavia.

Ja til legevaktsamarbeid

2009-04-15 at 08:26:36 0 comments

2900 skrev under på at de ikke ville ha det, men i går sa det politiske flertallet i Saltdal ja til en interkommunal legevakt i indre Salten.