Flere Nyheter

Forbannet og skuffet over triageartikkel

2009-02-16 at 12:52:28 0 comments

– Aldri før har så mange ambulanseutøvere ringt meg og gitt uttrykk for skuffelse og delvis forbannelse over artikkelen «Upresis utvelgelse av hardt skadede» som sto i siste nummer av Tidsskriftet for Den norske legeforening, sier Trond Boye Hansen.

Foreslår nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

2009-02-16 at 10:41:42 0 comments

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på bred høring et forslag om å etablere et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Det foreslås at registeret legges til Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen.

Få kjenner til felles nødnummer

Få kjenner til felles nødnummer

2009-02-14 at 13:38:37 1 comment

En europeisk undersøkelse viser at bare en av fire europeere vet at EUs felles nødnummer 112 kan ringes i alle medlemsland. Og nesten tre av ti som har ringt nummeret i utlandet har dessuten opplevd språkproblemer.

Departementet jobber med rapport om prehospitale tjenester

Departementet jobber med rapport om prehospitale tjenester

2009-02-14 at 13:15:13 0 comments

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har nedsatt en arbeidsgruppe til å se på de prehospitale tjenestene. Utdanning, oppfølging av forskriftens krav om bemanning, tilstedevakt og organisering av legevakttjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen er temaer.

Tromsøs politi, ambulanse og brannvesen live på internett

2009-02-14 at 11:44:35 0 comments

Nettstedene morinett.com og kjeltring.com streamer all kommunikasjon mellom politi, ambulansetjeneste og brannvesen i Tromsø live.

Helse Midt anker ambulansedom fra Sunnmøre Tingrett

Helse Midt anker ambulansedom fra Sunnmøre Tingrett

2009-02-13 at 12:13:36 0 comments

Helse Midt-Norge RHF mener det er flere grunner til å anke dommen fra Sunnmøre Tingrett i saken der Akutt Helse SUS er tilkjent erstatning etter å ha tapt i konkurransen om ambulansetjenester.

Redningspersonell filmer ulykkesplasser

Redningspersonell filmer ulykkesplasser

2009-02-13 at 09:54:53 0 comments

Direktesendte filmsnutter minsker risikoen for misforståelser. Både ambulansepersonell og brannmenn i Gøteborg har testet ut det å sende live fra ulykkesplasser. På redningstjenesten i Stor-Gøteborg ser man stor nytte av satsningen.

Psykososial oppfølging ved selvmord

Psykososial oppfølging ved selvmord

2009-02-13 at 09:28:33 0 comments

Mer enn 500 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. For hvert selvmord regner man med at det er minst ti sterkt berørte etterlatte. Forskning viser at etterlatte i den første tiden etter selvmordet verken vet hvilken hjelp de trenger eller orker å søke hjelp.

Ambulanseanbudssaken: Helse Midt tapte rettsaken i Møre

Ambulanseanbudssaken: Helse Midt tapte rettsaken i Møre

2009-02-12 at 19:02:34 0 comments

Akutt Helse SUS, ved Torgeir Akslen og Thor-Egil Johansen, er i Sunnmøre tingrett tilkjent to millioner kroner i erstatning fra Helse Midt-Norge. I tillegg må helseforetaket betale saksomkostningene for Akutt Helse på drøye 260.000 kroner.

Upresis utvelgelse av hardt skadede

Upresis utvelgelse av hardt skadede

2009-02-12 at 17:31:44 0 comments

Påvisning av alvorlig skade i felten er viktig for å sikre riktig beredskapsnivå ved ankomst sykehus. En norsk studie viser at pasientutvelgelsen i prehospitalfasen er utilfredsstillende.