Flere Nyheter

Mobilsystem skal redde 2500 liv

2009-08-25 at 13:46:38 0 comments

I 2008 forårsaket mer enn 1,2 millioner trafikkulykker rundt 39.000 dødsfall og mer enn 1,7 millioner skader på europeiske veier. Nå setter EU-kommisjonen inn støtet for å få flere land til å forplikte seg til å installere varslingssystemet eCall.

Konferansen AmbulanseForum 2009

2009-08-24 at 14:54:30 0 comments

Priser for deltagelse.

Tverrprofesjonell samhandling

2009-08-23 at 08:31:09 0 comments

Som Nordby ønsker vi debatt og beskrivelser av arbeidsdelingen. Rolledelingen må konkretiseres og trenes på lokalt, skriver Førland et al i Tidsskriftet.

Forskere mener gratis heroin er bedre enn metadon

Forskere mener gratis heroin er bedre enn metadon

2009-08-21 at 08:55:32 1 comment

En ny studie i New England Journal of Medicine støtter gratis heroin til rusmisbrukere.

Nødsentralen gir kommuner i Nedre Buskerud legerefs

2009-08-21 at 08:49:31 0 comments

Flere pasienter har måttet vente ekstra lenge på hjelp fordi sykehusets nødsentral ikke har fått tak i en lokal lege.

Ambulansebåt får endelig fast plass

2009-08-21 at 08:46:23 0 comments

Det har teke nokre tiår, men frå og med denne veka får ambulansebåten fast plass i Leirvik hamn.

– Liv kan gå tapt

2009-08-21 at 08:43:02 1 comment

Med Vestre Viken vil ambulansene bli plassert i utkanten av utrykningsområdet. – Kritisk for akuttpasienter i Bærum Øst mener ambulansepersonellet selv. De frykter liv kan gå tapt.

Far refser ambulansetjenesten

2009-08-19 at 14:41:03 0 comments

Sønnen døde av astma i fjor, men kunne ha vært i live i dag med riktig behandling, mener faren. Helsetilsynet har også konkludert med at ambulansetjenesten kunne gjort en bedre jobb.

Forsikringsselskap driv uthaling

2009-08-19 at 11:51:34 0 comments

Helse Førde meiner utanlandske forsikringsselskap spekulerer i å hale ut tida i pasientsaker for å sleppe å betale heimreiser med ambulansefly.

Samhandling mellom leger og ambulansepersonell

Samhandling mellom leger og ambulansepersonell

2009-08-19 at 08:58:52 0 comments

Halvor Nordby, ansvarlig for paramedicutdannelsen på Lillehammer, kommenterer studien om samarbeidsforholdet mellom ambulansearbeidere med fagbrev og legevaktleger. Han mener at påstandene om profesjonskamp krever nye studier.