Bannerannonse

Flere Nyheter

Kommentar til triageartikkel i Tidsskriftet

2009-02-16 at 22:19:52 0 comments

Debatten fortsetter: Er det naturlige grunner til at ambulanser har høyere prosentandel over- og undertriagering enn pasienter som kommer med anestesileger? Skal PHTLS-prinsippene legges til side, skal opplæring endres? Er det kanskje slik at ambulanser frakter flere tvilstilfeller?

Ring ulykkesgruppa på 33 13 35 05 ved ambulanseulykker

Ring ulykkesgruppa på 33 13 35 05 ved ambulanseulykker

2009-02-16 at 14:35:27 0 comments

– For å få en oppfatning om antall ulykker og omfang, ønsker vi å bli varslet om alle ulykker med ambulanser involvert hvor det har vært personskader og/eller alvorlige karosseriskader, sier en ny ulykkesanalysegruppe. Det døgnåpne nummeret er 33 13 35 05.

Ringte nødnummeret 350 ganger

2009-02-16 at 13:55:35 0 comments

På fredagskvelden begynte mannen å ringe SOS Alarm, og brukte et grovt seksuelt språk når han snakket med operatørene. Det gikk så langt at de måtte ringe politiet som dro hjem til mannen og beslagla telefonene hans.

Ambulansebåt legger inn årene

2009-02-16 at 13:03:26 0 comments

Den innleide ambulansebåten i Vågsfjordbassenget, «Gulf Lady» blir lagt stille fra midnatt søndag,

Forbannet og skuffet over triageartikkel

2009-02-16 at 12:52:28 0 comments

– Aldri før har så mange ambulanseutøvere ringt meg og gitt uttrykk for skuffelse og delvis forbannelse over artikkelen «Upresis utvelgelse av hardt skadede» som sto i siste nummer av Tidsskriftet for Den norske legeforening, sier Trond Boye Hansen.

Foreslår nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

2009-02-16 at 10:41:42 0 comments

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på bred høring et forslag om å etablere et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Det foreslås at registeret legges til Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen.

Få kjenner til felles nødnummer

Få kjenner til felles nødnummer

2009-02-14 at 13:38:37 1 comment

En europeisk undersøkelse viser at bare en av fire europeere vet at EUs felles nødnummer 112 kan ringes i alle medlemsland. Og nesten tre av ti som har ringt nummeret i utlandet har dessuten opplevd språkproblemer.

Departementet jobber med rapport om prehospitale tjenester

Departementet jobber med rapport om prehospitale tjenester

2009-02-14 at 13:15:13 0 comments

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har nedsatt en arbeidsgruppe til å se på de prehospitale tjenestene. Utdanning, oppfølging av forskriftens krav om bemanning, tilstedevakt og organisering av legevakttjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen er temaer.

Tromsøs politi, ambulanse og brannvesen live på internett

2009-02-14 at 11:44:35 0 comments

Nettstedene morinett.com og kjeltring.com streamer all kommunikasjon mellom politi, ambulansetjeneste og brannvesen i Tromsø live.

Helse Midt anker ambulansedom fra Sunnmøre Tingrett

Helse Midt anker ambulansedom fra Sunnmøre Tingrett

2009-02-13 at 12:13:36 0 comments

Helse Midt-Norge RHF mener det er flere grunner til å anke dommen fra Sunnmøre Tingrett i saken der Akutt Helse SUS er tilkjent erstatning etter å ha tapt i konkurransen om ambulansetjenester.