Flere Nyheter

Kriseteam får ikke reise til Haiti

2010-01-20 at 11:22:43 0 comments

Ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim vil dra til Haiti for å bidra etter jordskjelvkatastrofen, men de får ikke lov.

Nødmeldesentral i Namsos?

2010-01-20 at 11:16:01 0 comments

Namsos-ordfører Morten Stene er optimistisk etter dagens møte med Justis- og politidepartementet om et pilotprosjekt for nødmeldesentral i Namsos.

Fleire mista jobben på grunn av medikamentsvinn

2010-01-20 at 11:09:58 0 comments

I 2008 mista 37 autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. Det er ei dobling frå året før.

Ambulansepersonell sovner bak rattet

2010-01-19 at 14:45:31 0 comments

En arbeidsøkt kan medføre 200 til 250 mil bak rattet – en avstand som tilsvarer avstanden mellom Finnmark og Oslo.

Bredere AMK-rekruttering?

2010-01-19 at 14:22:55 0 comments

Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) ber helse- og omsorgsministeren vurdere om det trengs ekstra tiltak for å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK).

Urovekkende tilstander

2010-01-19 at 11:58:33 0 comments

Ansatte ved ambulansetjenesten på Ørnes er redd for å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier fra ledelsen. Dette er ett av flere forhold i ambulansetjenesten som Arbeidstilsynet har avdekket.

Ikke alltid beredt

2010-01-19 at 11:57:23 0 comments

To ambulanser skal dekke behovet i Vågan kommune. I løpet av få måneder har ikke ambulansen vært tilgjengelig i tre tilfeller.

Vil ikke beklage

2010-01-19 at 10:00:23 0 comments

Ambulansetjenesten ønsker ikke å beklage at de i helgen lot være å kjøre ned «Grønnlibratta».

Krever 20 millioner av Helse Midt-Norge

2010-01-19 at 09:44:44 0 comments

Nord-Trøndelag Røde Kors mener det ble gjort feil i anbudstildelingen.

Glatt vei hindret ambulansen

2010-01-19 at 09:35:08 0 comments

En ambulanse kunne eller ville ikke utføre oppdraget på grunn av vanskelig framkommelighet, og en taxi ble tilkalt til for å håndtere pasienten i stedet, skriver en skuffet og sint pårørende i et leserinnlegg.