Flere Nyheter

Ambulansestetoskoper kan medføre risiko

Ambulansestetoskoper kan medføre risiko

2009-03-19 at 15:03:42 1 comment

Stetoskoper i ambulanser er ikke alltid rengjort så ofte som de burde, og kan derfor i noen tilfeller eksponere pasienter for antibiotikaresistente bakterier.

Knusende kritikk etter tragisk dødsfall

2009-03-19 at 14:40:34 0 comments

Fylkeslegen konkluderer med at fire leger sviktet faglig i forkant av at småbarnsmoren Linn Janne Sandvik (27) døde av svulst på hjernen, og retter knusende kritikk mot manglende rutiner ved Sykehuset Levanger.

Over- og undertriage. Debatten fortsetter.

2009-03-19 at 13:56:08 0 comments

Marius Rehns artikkel om triage er basert på sammenligning av to yrkesgrupper, selv om han prøver å unndra seg det gjennomsyres argumentasjon og konklusjon av denne sammenligningen.

Statsråder unngår kritikk fra Sivilombudsmannen

2009-03-19 at 10:35:44 0 comments

Sivilombudsmann Arne Fliflet avslutter ambulansesjåfør Erik Schjenkens klagesak mot fire statsråder uten å rette kritikk mot statsrådene for deres uttalelser om Ali Farah-saken.

Legevakten er en nødetat

Legevakten er en nødetat

2009-03-18 at 15:39:25 0 comments

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har lansert en nasjonal handlingsplan for å utvikle legevakttjenesten i Norge. Steinar Sørlie og Erik Zakariassen fra SNLA kommenterer hovedpunktene i rapporten.

Danmark: Forsinket nødnett der også

2009-03-18 at 09:23:56 0 comments

Danskene holder også på å utvikle sitt eget nødnettsystem basert på Tetra-teknologien, men også her tar ting mer tid enn forventet. Det første kontrollrommet skulle vært på plass nå, men det «strøk på eksamen».

Slaget er ikkje tapt sjølv om hjerneslaget rammar

2009-03-18 at 07:48:23 0 comments

Hjernedagen 2009: Om lag 12.000 nordmenn får hjerneslag kvart år. Hjerneslag er ein av våre tre store folkesjukdommar og den viktigaste årsaka til varig invaliditet i den norske befolkninga.

Telemedisinsk sårsjekk kan gi færre amputasjoner

2009-03-18 at 06:46:09 0 comments

Danske Digital Sundhed søker noen millioner til et nasjonalt program for å spre telemedisinsk sårvurdering. Hjemmesykepleiere skal fotografere for legen – i et forsøk på å minske antall sårkomplikasjoner.

Billige flybilletter til konferansen

Billige flybilletter til konferansen

2009-03-17 at 15:10:56 0 comments

Widerøe-billetter tur-retur til langt under 1000-lappen: Tidlig flybillettbestilling til Ambulanseforums konferanse på Brunstad Conference Center (BCC), utenfor Tønsberg, gir billig reise.

Samhandlingsreformen: Vil gi kommunene sykehus light

Samhandlingsreformen: Vil gi kommunene sykehus light

2009-03-17 at 13:44:07 0 comments

– Jeg er lei av å se på alle ambulansene som kjører gamle, demente mennesker fram og tilbake mellom sykehjem og landets dyreste senger, sykehussengene, for behandling de like godt kan få i kommunene dersom de hadde hatt leger og sykepleiere nok, sa helseministeren.