Bannerannonse

Flere Nyheter

Helse blir ikke en del av felles alarmsentral

2017-06-07 at 13:56:37 0 comments

Politimesteren i Troms håper det snart blir åpnet en felles alarmsentral for politi og brannvesen i det nye politihuset i Tromsø, NRK Troms.

Åpnet ny nødsentral i Bodø

2017-06-07 at 00:35:18 0 comments

Tirsdag kl. 11 var det offisiell åpning for den nye samlokaliserte nødsentralen på Albertmyra i Bodø, melder NRK Nordland.

Store fremskritt i behandlingen av akutt hjerneinfarkt – det samme gjelder ikke akutt hjerneblødning

2017-06-06 at 23:28:46 0 comments

Hole & Kloster har beregnet insidensen av førstegangs hjerneblødning i en stor prospektiv studie i Vestfold fylke. De fant en årlig insidens på 20,5 per 100 000 personer i perioden 2010 – 14, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Prehospitalt forløp ved akutt hjerneslag

Prehospitalt forløp ved akutt hjerneslag

2017-06-06 at 23:06:27 0 comments

Seks av ti pasienter som kontaktet primærhelsetjenesten ble bedt om å møte opp på fastlegekontor/legevakt, noe som medførte unødvendig tidstap, skriver artikkelforfattere fra Ahus i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Manglar 30 millionar: Gjer nye vurderingar av ambulansetilbodet i Helse Førde

2017-06-03 at 23:17:12 0 comments

Helse Førde kan bu seg på meir bråk når dei legg heile ambulansetenesta under lupa, skriv NRK Sogn og Fjordane.

Nasjonal IKT har brukt 17 millioner kroner på stoppet AMK-prosjekt

Nasjonal IKT har brukt 17 millioner kroner på stoppet AMK-prosjekt

2017-06-03 at 13:30:36 0 comments

– Det har vært viktig å få frem oversikten over innsatsen fra prosjektdeltakerne, sier styreleder i Nasjonal IKT HF til Dagens Medisin.

Banak får ny helikopterbase

2017-06-03 at 13:27:50 0 comments

Nå blir det flunkende nytt på Banak. 330 skvadron får helt nytt hangarbygg, og hele strukturen på Lakselv lufthavn får en oppussing, ifølge Luftfart Media.

Skandale? Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

Skandale? Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

2017-06-02 at 08:19:44 0 comments

Det nasjonale IT-prosjektet som skulle skaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), stoppes, ifølge Dagens Medisin.

Ber ministeren svare om nødsentral

2017-06-01 at 08:31:53 0 comments

Ordførerne i Drammensregionen ber justisministeren oppheve vedtaket om å legge ned den felles nødsentralen i Drammen, ifølge NRK Buskerud.

Forventer svar av justisministeren om nedleggelsen av SAMLOK i Drammen

2017-05-31 at 10:27:03 0 comments

I dag forfattet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget et brev til justisministeren, hvor de ønsker svar om nedleggelsen av nødsentralen i Drammen, melder NRK.