Hopp til hovedinnhold

AmbulanseForum 2021. Programmet for begge dagene

Banner til AmbulanseForum- invitasjonen 2021

27. og 28.oktober møtes Ambulanse-Norge til ny konferanse på Thon Hotel Oslo Airport. Endelig er vi klare for å møtes igjen på en fysisk konferanse!

Årets tema

Det overordnede temaet på årets konferanse er "Store hendelser". I løpet av de to dagene konferansen varer vil de fire store hendelser i nyere tid bli presentert; 22.juli, Covid- 19, Grottefesten og Leirskredet i Gjerdrum.

Hensikten med å belyse disse hendelsene er at du som ambulansepersonell skal være bedre rusta til å møte slike hendelser i årene som kommer.

Årets ambulansearbeider kåres

Vi har hentet inn foredragsholdere som var blant de første til å møte opp på ulykkesstedene under noen av disse hendelsene, samt foredragsholdere med stor faglig tyngde innenfor sitt fagfelt.

På konferansen vil det også arrangeres workshops der du får mulighet til å lære og prøve ut nye ting. Under konferansemiddagen kårer vi Årets ambulansearbeider. Prisen deles ut til en ambulansearbeider som har utmerkert seg faglig og vært nyskapende innenfor tjenesten.

Her er årets program

Onsdag 27.oktober 2021

08.00Utstillingen åpner
09.00 - 11.00Møte for paramedisinutdanningen
09.00 - 11.00Nasjonalt møte for fagutviklere

Workshops og Møt eksperten 08.45ME1WS2WS3
09.30ME1WS2WS3
10.15ME1WS2WS3
ME= møt eksperten. WS= workshop

Tema: Store hendelser

11.00- 11.10Velkommen.
Tom Hanssen, FoU-direktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og styreleder i Ambulanseforum, og
Maren Ranhoff Hov, faglig ansvarlig for Ambulanseforum 2021, LIS Nevrologi for Oslo Universitetssykehus, ønsker velkommen.
11.10-11.35"Egen fordom"Liban Mahmoud, ambulansearbeider OUS PRE
11.35-12.00"Gå, ikke løpe".
Hvorfor fikk gjerningsmannen holde på fritt så lenge?

Er det så farlig med et jordskred?
Terje Klevengen, Spesielle operasjoner politiet.


Håkon Heyerdahl, avdelingsleder steinskred og snøskred i NGI.
12.00-12.30Helikopterulykken i Alta
Ka va vanskelig?
Geir Ingebrigtsen, paramedic Finnmarkssykehuset, avdeling Kirkenes.
Geir Jøran Sara, ambulansearbeider Finnmarkssykehuset, avdeling Alta.
12.30-
13.15
Psykologisk oppfølging etter store hendelser?
Hva med summen av alle de små?

Oppfølging av førstehjelpere
Anders Stein Kildal-Mathisen, klinisk psykolog ved Institutt for militærpsykologi og stressmestring

Anna Maria Moe Øvstebø, spesialkonsulent- oppfølging førstehjelpere, RAKOS

13.15-
14.30
LunsjBesøk utstillere13.00
13.45
ME1
ME1
WS2
WS2
WS3
WS3
ME= møt eksperten. WS= workshop

14.30
15.00
Paneldebatt:" Hvor er vi 10 år etter 22/7?"Inggard Lereim, dr.med og tidligere prosjektleder i Hdir leder debatten.
Lars Erik Sjømæling, klinikksjef ved Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Møre og Romsdal
Panchakulasingam Kandiah, assisterende fagdirektør i Helse Vest.
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Hdir.
Per Magne Tveitane, operativ rådgiver/fagleder Luftambulansetjensten HF
Lars Solhaug, assisterende avdelingssjef ambulanse ved Sykehuset Innlandet.

Tema 2: Covid-19

15.00-
15.30
Pandemihåndtering -Hvor går veien videre?
Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør (Hdir)
15.30-16.00Stille hypoksemi/ de aller dårligste covid-pasienteneMarlen Stensrud, overlege ved medisinsk klinikk ved OUS og trykktanklege.
16.00-16.45Besøk utstillerne/kaffepause
16.45-17.15Oksygenbehandling Ine Røed, spesialist i anestesiologi ved OUS
17.15-17.45CBRNE med fokus på B.
Organisering av en varslet katastrofe
Snorre Birk Gundersen, ambulansesjef Vestre Viken
20:00Konferansemiddag/årets ambulansearbeider 2021

Torsdag 28.oktober 2021

08.00Utstillingen åpner

Workshops og Møt eksperten08.30
BWS7

ME5

WS6
09.15WS4ME5WS6
BWS= bedriftsworkshop, ME= møt eksperten. WS= workshop

Tema 3: Grottefest

10.00-10.30
Skal man gå inn i et skadested med farlige gasser?
Hans Kristian Jørgensen, innsatsleder helse, OUS, PRE
Arve Røtterud, innsatsleder OPD
Kjetil Riise, innsatsleder OBRE
10.30-11.00Partydop- hvordan skille klinikk og rus? Odd Martin Vallernes, overlege Oslo legevakt og førsteamanuensis ved UIO
11.00-11.45Besøk utstillerne/kaffepause
11.45-12.15Paneldebatt:CBRNE i distriktThomas B. Green, seniorrådgiver i NAKOS leder debatten
Tommy Mathisen, fagutvikler ved ambulansetjenesten i Helgeland
Georg Ordemann, beredskapskoordinator i Helse Bergen.
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Hdir
Jonas Dale, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM)
Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerthet og beredskap (DSB)
Oona Dunlop, overlege ved CBRNE-senteret

Tema 4: Skredet i Gjerdrum

12.15-13.00
ILKO Helse-Brann-Politi

Når en liten bygd rammes av katastrofe
André Tiller, operativ leder OUS PRE
Marit Furuseth, ILP Øst politidistrikt
Anders Løberg, brann- og redningssjef, Øvre Romerike brann og redning
Leif Haugland, varaordfører i Gjerdrum kommune

13.00-14.30LunsjBesøk utstillere13.00WS4
ME5
WS6
13.45BWS8ME5WS6
BWS= bedriftsworkshop, ME= møt eksperten. WS= workshop

14.30-15.00De frivilliges innsats under katastrofen
Bruk av teknologi
Stein Teppen, Norges Røde Kors

Harald Wisløff, Norsk Folkehjelp
15.00-15.45Behandling av skredofre
Behandlingsstrategien Gjerdrum
Arne Skulberg, spesialist i anestesi ved LA OUS PRE
15.45-16.00Avslutning

Workshops og Møt eksperten onsdag 27.oktober

1CBRNE med fokus på EMøt eksperten
Stein Åge Gyllenswärd, bombegruppa i Oslo politidistrikt
08.45-09.20
09.30-10.05
10.15-10.50
13.00-13.35
13.45-14.20
Konferanserom: Norden 1
2Fremtidens PLIVO-øvelser ved bruk av VRWorkshop
Trygg- Grunn
08.45-09.20
09.30-10.05
10.15-10.50
13.00-13.35
13.45-14.20
Konferanserom: Norden 2
3Smittetransport og beredskap med EpiShuttleWorkshop
Stian Fischer Eriksen, paramedic ved ambulansetjenesten i Oslo og June Husby Sorknes, produktspesialist i EpiGuard
08.45-09.20
09.30-10.05
10.15-10.50
13.00-13.35
13.45-14.20
Konferanserom: Skandinavia 1

Workshops og Møt eksperten torsdag 28.oktober

4Nye AHLR-retningslinjer Workshop
Ulf Wike Ljungblad, barnelege ved Sykehuset i Vestfold HF og instruktør i NRR, og Linda Wike Ljungblad, Universitetet i Sør-Øst Norge og instruktør i NRR.
09.15-09.50
11.00-11.35
13.00-13.35
Konferanserom: Norden 1
5CBRNE B- Usynlige farer på skadestedMøt eksperten
Robert Corell, brannmester/utrykningsleder i Oslo brann- og redningsetat
08.30-09.05
09.15-09.50
13.00-13.35
13.45-14.20
Konferanserom: Norden 2
6Fastklemte pasienterWorkshop
First Response Medical
08.30-09.05
09.15-09.50
13.00-13.35
13.45-14.20
Ute
7KOSMOS håndholdt UL og secMAC+videolaryngoskopBedriftsworkshop
Secma
08.30-09.05Norden 3
8Trykkpneumothorax- har vi lært noe? Bedriftsworkshop
Safeguard Medical
13.45-14-20På stand i utstillingshallen