Hopp til hovedinnhold

Program: Om brann og frivillige akutthjelpere

Brann som akutthjelpere. Foto: Live Oftedahl

I samarbeid med Brannmannen. SERB og Locus/Enghouse er sponsor.

Program

Tirsdag 20. april

17.00 - 17.10

Åpning og velkommen - bakteppet for webinaret
Lars Brenden, redaktør Brannmannen og Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum

Møteleder: Thomas Berg Green, daglig leder og paramedic, Norsk Førstehjelpsråd.
Teknikk: Ole Kristian Andreassen, paramedic og podkaster.

17.10 - 17.15

En liten appell fra luftambulansen i Trondheim
Eivinn Skjærseth, overlege luftambulanse og lokalmedisinsk leder, LA Trondheim

17.15 - 17.35

Brann som akutthjelpere og grensen mellom førstehjelp og profesjonell helsehjelp
Elisabeth Aarsæther, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

17.35 - 17.55

Derfor må ambulansetjenesten lene seg på akutthjelpere
Steinar Olsen og Karoline Stadheim Halvorsen, hhv. avdelingsdirektør og seniorrådgiver i Helsedirektoratets avdeling for akuttmedisin og beredskap

17.55 - 18.00

Liten debatt og svar på spørsmål som kommer inn.

18.00 - 18.05

Kort pause. Info fra sponsor SERB

18.05 - 18.20

Derfor er vi ikke med på akutthjelperordningen
Håvard Bye, brannsjef og daglig leder Brannvesenet Midt IKS

18.20 - 18.35

Derfor bidrar vi gjerne som akutthjelpere
Ove Halleraker, brannsjef Bømlo

18.35 - 18.45

Nytt tilbud: Ivaretakelse av førstehjelpere i etterkant av hendelser
Anna Maria Moe Øvstebø, prosjektleder Rakos

18.45 - 18.50

Kort debatt og svar på spørsmål i andre bolk.

18.50 - 18.55

Kort pause. Info fra sponsor SERB og Locus/Enghouse

18.55 - 19.25

Frivillige akutthjelpere og beredskap. App-nyhet
Jonas Vikran Hagen, prosjektleder og seniorrådgiver seksjon førstehjelp og redningstjeneste Norsk Folkehjelp

19.25 - 19.45

Hva brukes akutthjelpere til og i hvilken grad redder man liv? Om kursingen av brann som akutthjelpere
Ann-Britt Bakken, prosjektleder Stiftelsen Norsk Luftambulanse

19.45 - 19.55

Kort debatt og svar på spørsmål i tredje bolk.

19.55 - 20.00

Oppsummering og avslutning
Lars Brenden, redaktør Brannmannen og Thomas Berg Green, daglig leder Norsk Førstehjelpsråd

Med forbehold om endringer i tidene og programmet.