Hopp til hovedinnhold

AmbulanseForum 2022

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi har gleden av å invitere dere til AmbulanseForum 2022 som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 30.august og onsdag 31.august.

Det overordnede temaet på årets konferanse er psykiske helse. Forskning viser at omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca en tredjedel i løpet av et år.

Foto: Magda Hueckel NTB/Scanpix

Som ambulansepersonell står du i førstelinja og må hjelpe personer med sammensatte psykiske lidelser. På konferansen får du mulighet til å fylle opp den faglige verktøykassa med verktøy for å bedre møte denne pasientgruppen.

Det er lett å glemme egen ivaretagelse av psykisk helse i en travel hverdag som ambulansearbeider.

Som helsevesenets førstelinje må ambulansetjenesten ha kompetanse til å møte mennesker med symptomer på psykiske lidelser, men vi må også lære å ta godt vare på oss selv.

Påmeldingsfristen er satt til 10. juni siden konferansen er rett etter sommerferien.

Program

Tirsdag 30. august

08.00

Utstillingen åpner

09.00 - 10.50

Workshops/ Møt eksperten

11.00 - 11.15

Åpning

11.15 - 12.00

AMK

Akutt ustabile pasienter

Ewa Næss, spesialist i psykiatri ved Oslo Universitetssykehus, leder psykiatrisk legevakt i Oslo.

12.00 - 12.45

Hvordan møte trusler om selvmord

Magnus Hjortdahl, overlege AMK Oslo, førsteamanuensis paramedisinutdanningen OsloMet.

12.45 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

14.00 - 14.45

Pasienten som kan bli farlig

Anna Louise Hermansen, psykiatrisk sykepleier psykiatrisk ambulanse Bergen, spesialsykepleier ved sikkerhetsavdelingen Sandviken sykehus.

Kjetil Andersen, psykiatrisk sykepleier psykiatrisk ambulanse Bergen.

14.40 - 15.15

Pasientrettet

Den akutte selvmordsfaren

Knut Anders Brevig, rådgiver divisjon psykisk helsevern og divisjon prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet.

15.15 - 16.00

Når psykiske symptomer blir fysiske

Hild Flatmark Sødal, overlege nevrologisk avdeling Ullevål, Oslo Universitetssykehus.

16.00 - 17.00

Kaffe i utstillingen

17.00 - 17.30

Kjent pasient, kjent problem

Vegard Kristiansen, avsnittsleder Nordland politidistrikt.

Astrid Karina Harring, universitetslektor OsloMet.

17.30 - 18.00

Underholdningsinnslag

20.00

Konferansemiddag

Vinnerne av Nasjonalt ambulansemesterskap kåres. Årets ambulansearbeider kåres.

Onsdag 31. august

09.00 - 09.45

Operativt

Verdig transport av psykisk syke

Vivi Johansen, intensivsykepleier Norsk Luftambulanse Alta

Anders Sigerstad, intensivsykepleier Norsk Luftambulanse Alta, intensivsykepleier Akershus universitetssykehus.

09.45

Utstillingen åpner

09.45 - 10.15

Politiets bistand til psykiatrioppdrag

Kai Spurkland, politiadvokat Oslo politidistrikt, forsker Politihøgskolen.

10.15 - 11.15

Kaffe i utstillingen

10.15 - 11.15

Workshops/Møt eksperten

11.15 - 12.00

Barn under radaren

Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

12.00 - 12.30

Egen ivaretagelse

Omsorgsslitasje i helseberedskap

Ane Fjeldsæter, kommunepsykolog i Trondheim, feltarbeider for Leger uten Grenser.

12.30 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

14.00 - 14.40

Støtte etter krise

Inge Nordhaug, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri , Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest).

14.40 - 15.15

Sikkerhet i prehospitalt arbeid

Pål - Erik Ruud, daglig leder Verge Opplæring AS, som tilbyr kurs i forebygging og håndtering av vold og utagering.

15.15 - 15.20

Kort pause

15.20 - 16.10

Hvordan forebygge selvmord?

Jarbel Brevik, ambulansearbeider St. Olavs hospital, sykepleier, Din bedriftshelsetjeneste AS.

Rune Nilsen, St. Olavs hospital.

16.10

Avslutning og takk for i år