Hopp til hovedinnhold

AmbulanseForum 2022

Oslo 20211125. Politi, brann og ambulanse øver på en såkalt PLIVO situasjon i moskeen Central Jamaat Ahle Sunnat i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal du delta på årets AmbulanseForum-konferanse?

AmbulanseForum 2022 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 30. august og onsdag 31. august.

Det overordnede temaet på årets konferanse er psykiske helse. Forskning viser at omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca en tredjedel i løpet av et år.

Foto: Magda Hueckel NTB/Scanpix

Som ambulansepersonell står du i førstelinja og må hjelpe personer med sammensatte psykiske lidelser. På konferansen får du mulighet til å fylle opp den faglige verktøykassa med verktøy for å bedre møte denne pasientgruppen.

Det er lett å glemme egen ivaretagelse av psykisk helse i en travel hverdag som ambulansearbeider.

Som helsevesenets førstelinje må ambulansetjenesten ha kompetanse til å møte mennesker med symptomer på psykiske lidelser, men vi må også lære å ta godt vare på oss selv.

Program

Tirsdag 30. august

08.00

Utstillingen åpner

09.00 - 10.50

Workshops/ Møt eksperten

11.00 - 11.15

Åpning

11.15 - 12.00

AMK

Akutt ustabile pasienter

Ewa Næss, lege og spesialist i psykiatri. Ansatt ved direktørens stab ved OUS , der hun jobber med tilsynssaker og hendelsesanalyse.

12.00 - 12.45

Hvordan møte trusler om selvmord

Magnus Hjortdahl, overlege AMK Oslo og førsteamanuensis ved OsloMet.

Julie Kristina Elvenes, medisinsk operatør og fagutvikler ved AMK Oslo.

12.45 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

14.00 - 14.40

Pasienten som kan bli farlig

Anna Louise Hermansen, psykiatrisk sykepleier ved psykiatriambulansen i Bergen og ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus.

Kjetil Andersen, psykiatrisk sykepleier ved psykiatriambulansen i Bergen og på Sandviken sykehus.

14.40 - 15.15

Pasientrettet

Den akutte selvmordsfaren

Knut Anders Brevig, rådgiver innen prehospitalt psykisk helsearbeid ved Sykehuset Innlandet.

15.15 - 15.50

Når psykiske symptomer blir fysiske

Hild Flatmark Sødal, overlege nevrologisk avdeling OUS.

16.00 - 17.00

Kaffe i utstillingen

17.00 - 17.30

Kjent pasient, kjent problem

Vegard Kristiansen, avsnittsleder Nordland politidistrikt.

Astrid Karina Harring, ambulansearbeider, AMK - operatør og universitetslektor ved OsloMet.

17.30 - 18.00

Underholdningsinnslag med Hallvard Dyrnes

20.00

Konferansemiddag

Vinnerne av Nasjonalt ambulansemesterskap kåres. Årets ambulansearbeider kåres.

Onsdag 31. august

09.00 - 09.40

Operativt

Verdig transport av psykisk syke

Paul Erling Andersen, psykiatriledsager ved Finnmarkssykehuset i Alta

Anders Sigerstad, intensivsykepleier ved Finnmarkssykehuset i Alta, intensivsykepleier Akershus universitetssykehus.

09.30

Utstillingen åpner

09.40 - 10.15

Politiets bistand til psykiatrioppdrag

Kai Spurkland, politiadvokat Oslo politidistrikt, forsker ph.d ved Politihøgskolen.

10.15 - 11.15

Kaffe i utstillingen

10.15 - 11.15

Workshops/Møt eksperten

11.15 - 11.50

Barn under radaren

Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver og assisterende leder i BarnsBeste.

11.50- 12.30

Egen ivaretagelse

Støtte etter krise

Inge Nordhaug, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri .

12.30 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

14.00 - 14.35

Omsorgsslitasje i helseberedskap

Ane Fjeldsæter, psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi.

14.35 - 15.15

Sikkerhet i prehospitalt arbeid

Pål - Erik Ruud, daglig leder Verge Opplæring AS.

15.15 - 15.20

Kort pause

15.20 - 16.10

Førstehjelp ved selvmordsfare

Jarbel Brevik, sykepleier og ambulansearbeider , samt kollegastøtte ved St. Olavs HF Midt- Norge.

Rune Nilsen, tilknyttet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

16.10

Avslutning og takk for i år