Hopp til hovedinnhold

AmbulanseForum 2022

Oslo 20211125. Politi, brann og ambulanse øver på en såkalt PLIVO situasjon i moskeen Central Jamaat Ahle Sunnat i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Velkommen til årets AmbulanseForum!

Konferansen er nå fulltegnet, og det blir stor stemning når vi møtes på Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 30.august og onsdag 31.august.

Det overordnede temaet på årets konferanse er psykiske helse. Forskning viser at omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca en tredjedel i løpet av et år.

Foto: Magda Hueckel NTB/Scanpix

Som ambulansepersonell står du i førstelinja og må hjelpe personer med sammensatte psykiske lidelser. På konferansen får du mulighet til å fylle opp den faglige verktøykassa med verktøy for å bedre møte denne pasientgruppen.

Det er lett å glemme egen ivaretagelse av psykisk helse i en travel hverdag som ambulansearbeider.

Som helsevesenets førstelinje må ambulansetjenesten ha kompetanse til å møte mennesker med symptomer på psykiske lidelser, men vi må også lære å ta godt vare på oss selv.

Program:

Mandag 29. august:

Samling for ambulansesjefer fra klokka 09.00-18.00.

Sted: Rom Stavanger inne på hotellet

Program

Tirsdag 30. august

08.00

Utstillingen åpner

09.00 - 10.50

Workshops/ Møt eksperten

09.00 - 11.00

Samling for ambulansesjefer

Sted: Rom Stavanger inne på hotellet

11.00 - 11.15

Åpning

11.15 - 12.00

AMK

Akutt ustabile pasienter

Ewa Ness, lege og spesialist i psykiatri. Ansatt ved direktørens stab ved OUS , der hun jobber med tilsynssaker og hendelsesanalyse.

12.00 - 12.45

Hvordan møte trusler om selvmord

Magnus Hjortdahl, overlege AMK Oslo og førsteamanuensis ved OsloMet

Julie Kristina Elvenes, medisinsk operatør og fagutvikler ved AMK Oslo.

12.00 - 13.00

Møte for paramedisinutdanningen

Sted: Norden 1

12.45 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

14.00 - 14.40

Pasienten som kan bli farlig

Anna Louise Hermansen, psykiatrisk sykepleier ved psykiatriambulansen i Bergen og ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus.

Kjetil Andersen, psykiatrisk sykepleier ved psykiatriambulansen i Bergen og på Sandviken sykehus.

14.40 - 15.15

Pasientrettet

Den akutte selvmordsfaren

Knut Anders Brevig, rådgiver innen prehospitalt psykisk helsearbeid.

15.15 - 16.00

Når psykiske symptomer blir fysiske

Hild Sødal, overlege nevrologisk avdeling OUS.

16.00 - 17.00

Kaffe i utstillingen

17.00 - 17.30

Kjent pasient, kjent problem

Vegard Kristiansen, avsnittsleder Nordland politidistrikt.

Astrid Karina Harring, ambulansearbeider, AMK - operatør og universitetslektor ved OsloMet.

17.30 - 18.00

Underholdningsinnslag med Hallvard Dyrnes

20.00

Konferansemiddag

Vinnerne av Nasjonalt ambulansemesterskap kåres. Årets ambulansearbeider kåres.

Onsdag 31. august

09.00 - 09.10

Operativt

Kan BEST benyttes i psykiatrien?

Geir Jøran Sara, ambulansearbeider ved ambulansetjenesten i Alta.

09.10 - 09.40

Verdig transport av psykisk syke

Paul Erling Andersen, psykiatriledsager ved Finnmarkssykehuset i Alta

Anders Sigerstad, intensivsykepleier ved Finnmarkssykehuset i Alta, intensivsykepleier Akershus universitetssykehus.

09.30

Utstillingen åpner

09.40 - 10.15

Politiets bistand til psykiatrioppdrag

Kai Spurkland, politiadvokat Oslo politidistrikt, forsker ph.d ved Politihøgskolen.

10.15 - 11.15

Kaffe i utstillingen

10.15 - 11.15

Workshops/Møt eksperten

11.15 - 11.50

Barn under radaren

Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver og assisterende leder i BarnsBeste

Linn Mari Berge, fagrådgiver i BarnsBeste

11.50- 12.30

Egen ivaretagelse

Støtte etter krise

Inge Nordhaug, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri .

12.30 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

13.00 - 13.55

Fagutviklersamling: Samarbeid om Felles Retningslinjer for Ambulansetjenesten (FRAm)

Sted: Norden 1

14.00 - 14.35

Omsorgsslitasje i helseberedskap

Ane Fjeldsæter, psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi.

14.35 - 15.15

Sikkerhet i prehospitalt arbeid

Pål - Erik Ruud, daglig leder Verge Opplæring AS.

15.15 - 15.20

Kort pause

15.20 - 16.10

Førstehjelp ved selvmordsfare

Jarbel Brevik, sykepleier og ambulansearbeider , samt kollegastøtte ved St. Olavs HF Midt- Norge.

Rune Nilsen, tilknyttet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

16.10

Avslutning og takk for i år

Workshops og Møt eksperten

Tirsdag 30.august

09.00-09.30

09.40-
10.10

10.20-
10.50
WORKSHOP 1
Norden 1

VR-briller i psykiatrien

Knut Anders Brevig, rådgiver innen prehospitalt psykisk helsearbeid ved Sykehuset Innlandet.

WORKSHOP 2
Skandinavia 2

Bruk av mobil videoløsning prehospitalt

Jan Willassen, prosjektleder for prosjektet: "Prehospital beslutningsstøtte og samhandling" ved Sykehuset Innlandet.

Peder Andreas Stokke, innovasjonsrådgiver Sykehuset Innlandet.

WORKSHOP 3
Gjennomføres i utstillingen med demobil

EPJ- Nå også med videoløsning

Geir Steen- Tveit, ambulansearbeider og prosjektleder i Bliksund

Tom Bakken, paramedic ved Sykehuset Innlandet
09.00-09.45

10.00-
10.45
MØT EKSPERTEN 1
Norden 2

Samtykkekompetanse

Jørgen Dahlberg, advokat og anestesilege.

MØT EKSPERTEN 2
Norden 3

Hvordan lese en fagartikkel?

Mona Guterud, stipendiat, Oslo universitetssykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

MØT EKSPERTEN 3
Skandianavia 1

Sykkelhjulmodellen:

Hvordan søker de frivillige etter suicidale personer?

Bent Hellum, aksjonsleder i Røde Kors Hjelpekorps

Onsdag 31. august

10.15-
10.45

10.45-
11.15
WORKSHOP 1
Norden 1

Psykiatrispillet


Inge Snippen, Account Director- Public Sector i Attensi.

Martin Borander, Customer Success Manager i Attensi.

WORKSHOP 2
Norden 2

Sjekkliste - BarnsBeste

Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver og assisterende leder i BarnsBeste.

Linn Mari Berge, fagrådgiver i BarnsBeste

Christiana Robudal, paramedic.

WORKSHOP 3
Skandinavia 1

VR i møte med ustabil pasient

Patrick Wilberg og Geir André Pettersen, fagutviklere Seksjon for kompetanse Vestre Viken.
10.15-
11.00
MØT EKSPERTEN 1
Norden 3

Hvordan lese en fagartikkel?

Mona Guterud, stipendiat, Oslo universitetssykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

MØT EKSPERTEN 2
Skandinavia 2


Tvang i ambulansetjenesten

Nina Thorvaldsen, universitetslektor OsloMet.

Øyvind Holst, jurist i SIFER/OsloMet