Nyheter

Tromsøs politi, ambulanse og brannvesen live på internett

2009-02-14 at 11:44:35 0 comments

Nettstedene morinett.com og kjeltring.com streamer all kommunikasjon mellom politi, ambulansetjeneste og brannvesen i Tromsø live.

Helse Midt anker ambulansedom fra Sunnmøre Tingrett

Helse Midt anker ambulansedom fra Sunnmøre Tingrett

2009-02-13 at 12:13:36 0 comments

Helse Midt-Norge RHF mener det er flere grunner til å anke dommen fra Sunnmøre Tingrett i saken der Akutt Helse SUS er tilkjent erstatning etter å ha tapt i konkurransen om ambulansetjenester.

Redningspersonell filmer ulykkesplasser

Redningspersonell filmer ulykkesplasser

2009-02-13 at 09:54:53 0 comments

Direktesendte filmsnutter minsker risikoen for misforståelser. Både ambulansepersonell og brannmenn i Gøteborg har testet ut det å sende live fra ulykkesplasser. På redningstjenesten i Stor-Gøteborg ser man stor nytte av satsningen.

Psykososial oppfølging ved selvmord

Psykososial oppfølging ved selvmord

2009-02-13 at 09:28:33 0 comments

Mer enn 500 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. For hvert selvmord regner man med at det er minst ti sterkt berørte etterlatte. Forskning viser at etterlatte i den første tiden etter selvmordet verken vet hvilken hjelp de trenger eller orker å søke hjelp.

Ambulanseanbudssaken: Helse Midt tapte rettsaken i Møre

Ambulanseanbudssaken: Helse Midt tapte rettsaken i Møre

2009-02-12 at 19:02:34 0 comments

Akutt Helse SUS, ved Torgeir Akslen og Thor-Egil Johansen, er i Sunnmøre tingrett tilkjent to millioner kroner i erstatning fra Helse Midt-Norge. I tillegg må helseforetaket betale saksomkostningene for Akutt Helse på drøye 260.000 kroner.

Upresis utvelgelse av hardt skadede

Upresis utvelgelse av hardt skadede

2009-02-12 at 17:31:44 0 comments

Påvisning av alvorlig skade i felten er viktig for å sikre riktig beredskapsnivå ved ankomst sykehus. En norsk studie viser at pasientutvelgelsen i prehospitalfasen er utilfredsstillende.

Hva er årsaken til muskel- og skjelettplager?

Hva er årsaken til muskel- og skjelettplager?

2009-02-12 at 11:29:07 0 comments

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. En rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser blant annet hvor viktig det psykososiale arbeidsmiljøet er som forebyggende tiltak mot muskel- og skjelettplager.

Gilbert og Fosse får Fritt Ords Honnør

Gilbert og Fosse får Fritt Ords Honnør

2009-02-10 at 16:01:02 0 comments

Fritt Ords Honnør tildeles legene Erik Fosse og Mads Gilbert for utrettelig å ha formidlet enestående øyevitneskildringer av sivilbefolkningens lidelser under bombingen av Gaza.

Ambulanse kolliderte under utrykning

2009-02-10 at 14:11:46 0 comments

Ingen ble skadd da en ambulanse kjørte på en kassebil nord for Åsen mandag formiddag.

Kompetanseløft for ambulansetjenesten

Kompetanseløft for ambulansetjenesten

2009-02-10 at 13:54:39 0 comments

Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil bidra til et kompetanseløft for ambulansepersonell i Østfold.